Dostlukla İlgili Atasözleri ve Anlamları Açıklamaları – Dost Konulu Atasözleri

62
Advertisement

İçinde dost geçen atasözleri ve anlamları dostlukla ilgili atasözleri ve anlamları. Dostlukla İlgili Atasözleri ve Anlamları

Dostluk ile ilgili atasözleri

Arka resim kaynak: pixabay.com

Dostlukla İlgili Atasözleri ve Anlamları

“abdalın dostluğu köy görününceye kadar”
çıkarı dolayısıyla yakınlık gösteren kimse, işini yürütecek başkalarını bulduğunda sizinle ilgisini keser.

“aç ile dost olayım diyen peşin karnını doyursun”
yakınlık kurduğumuz kimsenin sağlama olanağı bulunmayan şeyi, ondan beklemeden kendimiz elde etmeye çalışmalıyız.

“açma sırrını dostuna, dostunun dostu vardır o da söyler dostuna”
bir sır en yakın dosta bile söylenmemelidir.

“akıllı düşman akılsız dosttan hayırlıdır”
akılsız kimse iyi niyetli olsa dahi yaptığı işin ne gibi kötü sonuçlar doğuracağını hesap edemediğinden dostuna bilmeyerek fenalık edebilir, akıllı düşmanın yapacağı kötülükse akıl yoluyla sezilir ve gereken tedbir alınabilir.

Advertisement

“akil isen açma sırrın dostuna, çünkü dostun dostu vardır, o da söyler dostuna”
bir sır en yakın dosta bile söylenmemelidir.

“arslan postunda gönül dostunda”
her şey kendi yerinde değer kazanır.

“aslan postunda, gönül dostunda”
canlı, cansız her şeyin bir yakışığı vardır, insan onları bu durumda görmek ister.

“ata dost gibi bakmalı, düşman gibi binmeli”
Çalışanlarınızı iyi beslerseniz onun gücü artar ve daha verimli işler yapar.

Advertisement

“ata dostu oğla mirastır”
baba dostları, babamızdan bize kalan miras gibidirler, bizi kollarlar ve bize her türlü yardımı yaparlar.

“ayıpsız yar arayan (dost isteyen), yarsız (dostsuz) kalır”
kusursuz eş veya iş olmayacağı için böyle özellikte insan arayan eşsiz veya işsiz kalır.

“cahilin dostluğundan arifin düşmanlığı yeğdir”
akılsız kimse iyi niyetli olsa dahi yaptığı işin ne gibi kötü sonuçlar doğuracağını hesap edemediğinden dostuna bilmeyerek fenalık edebilir, akıllı düşmanın yapacağı kötülükse akıl yoluyla sezilir ve gereken tedbir alınabilir.

DEVAMI

“bin dost az, bir düşman çok”
dostun ne denli çok olursa olsun onlardan zarar gelmez ama bir tek düşmanın olsa hep zarar görme tehlikesi içerisinde yaşarsın.

Advertisement

“deli dostun olacağına akıllı düşmanın olsun”
akılsız kimse iyi niyetli olsa dahi yaptığı işin ne gibi kötü sonuçlar doğuracağını hesap edemediğinden dostuna bilmeyerek fenalık edebilir, akıllı düşmanın yapacağı kötülükse akıl yoluyla sezilir ve gereken tedbir alınabilir.

“domuz derisi post olmaz eski düşman dost olmaz”
birçok nedenin birbirini izlemesiyle sürüp gelmiş olan eski düşmanlık, dostluğa dönüştürülemez.

“dost acı söyler”
yakınlarımız, eksikliklerimizi çekinmeden söylerler.

“dost ağlatır, düşman güldürür”
dost olan kimsenin söylediği söz, acı da olsa insanın iyiliği içindir.

Advertisement

“dost (akraba) ile ye, iç, alışveriş etme”
alışverişte iki taraf da kendi çıkarını düşündüğünden iki dost arasındaki alışveriş dostluğu bozabilir, bu nedenle de dostluklarını sürdürmek isteyenler birbirleriyle alışverişte bulunmamalıdırlar.

“dost başa, düşman ayağa bakar”
iyi bir görüntü verebilmek için her zaman temiz giyinip kuşanmak gereklidir.

“dost bin ise azdır, düşman bir ise çoktur”
dostlarını olabildiğince çoğalt, düşmanlarını olabildiğince azalt.

“dost dostun ayıbını yüzüne söyler” gerçek dost uyarmak, kusurun düzeltilmesini sağlamak amacıyla ayıbı yüze karşı söyler.

Advertisement

“dost dostun eyerlenmiş atıdır”
gerçek dost, arkadaşının sıkışık zamanında yardımına koşmaya hazır durumdadır.

“dost (iyi dost) kara günde belli olur”
gerçek dost üzüntülü, sıkıntılı günlerde insanı yalnız bırakmaz.

“dost sözü acıdır”
yakınlarımız, eksikliklerimizi çekinmeden söylerler.

“dostluk başka, alışveriş başka”
iki kişi arasındaki dostluk, alışverişte birinin ötekine özverili davranmasını gerektirmez.

Advertisement

“dostluk kantarla, alışveriş (hesap) miskalle”
iş ilişkilerine dostluk karıştırılmamalıdır.

“dostluk okkayla, alışveriş dirhemle”
dostluğun tartısı olmaz, alışveriş ise ölçüye göre olur.

“dostun attığı taş baş yarmaz”
dostun acı sözü veya sert davranışı insana ağır gelmez.

“düğün aşıyla dost ağırlanmaz”
ağırlamanın değeri, özel olarak hazırlanmasında, bir fedakârlık yapılmasındadır.

Advertisement

“düşenin dostu olmaz”
varlıklı kişi yoksullaşınca çevresindeki dostlarından kimse kalmaz

“eski dost düşman olmaz olsa da dürüst olmaz”
aralarında ufak tefek dargınlıklar olsa bile eski dostlar birbirlerine düşman olmazlar, yeni kazanılan dostlarla arada henüz sıkı bir bağ oluşmadığı için bu durum söz konusu değildir.

“güvenme (inanma) dostuna, saman doldurur postuna”
dost sandığın birtakım kimseler sana kolaylıkla kötülük edebilirler.

DEVAMI

“her şeyin yenisi, dostun eskisi”
dostluk eskidikçe güç ve değer kazanır.

Advertisement

“kazanırsan dost kazan, düşmanı anan da doğurur”
sen dost kazanmanın yoluna bak, düşman kolay kazanılır.

“kusursuz dost arayan dostsuz kalır”
kusursuz kişi olmadığından, kendisine kusursuz bir dost arayan kimse aradığını bulamaz, dostsuz kalır.

“mal adama hem dost, hem düşmandır”
malın insana yararı olduğu gibi zararı da vardır.

“parayla dost bulunmaz”
para kazanmayı bildiği hâlde dost kazanmayı bilmediği için sevilmeyen, sayılmayan nice insan vardır.

Advertisement

“sadık dost akrabadan yeğdir”
candan dost akrabadan daha hayırlı olur.

“sen dost kazan, düşman ocağın başından çıkar”
sen dost kazanmanın yoluna bak, düşman kolay kazanılır.

“seyrek git sen (sıkça varma) dostuna, kalksın ayak üstüne”
kişi dostuna sık sık giderse seyrek gittiğinde gördüğü konukseverliği görmez.

“sık gidersen dostuna, yatar arka”
kişi dostuna sık sık giderse seyrek gittiğinde gördüğü konukseverliği görmez.

Advertisement

“sırrını açma dostuna, o da söyler dostuna”
bir sır en yakın dosta bile söylenmemelidir.

DEVAMI

“şeytanın dostluğu darağacına kadardır”
kötü arkadaş kişiyi yoldan çıkartıp ölüme kadar sürükleyebilir ama ölümün eşiğinde onu kaderiyle baş başa bırakır.

“utanma pazar, dostluğu bozar”
taraflar birbirine ne denli yakın da olsalar bir alışverişte açıkça konuşup anlaşmaları gerekir, “ayıp olur” kaygısıyla başta değinilmeyen konular yüzünden sonradan araya soğukluk, kırgınlık girer.

“yakın (hayırlı) dost (komşu) uzak (hayırsız) hısımdan (akrabadan) yeğdir (iyidir)”
ilgi ve iyiliklerini görmekte olduğumuz komşu ve dostlarımız, hiçbir ilgisini görmediğimiz hısımlarımızdan bize daha yakındır.

Advertisement

“yeni dosttan vefa gelmez”
aralarında ufak tefek dargınlıklar olsa bile eski dostlar birbirlerine düşman olmazlar, yeni kazanılan dostlarla arada henüz sıkı bir bağ oluşmadığı için bu durum söz konusu değildir.


62 yorum

  1. çok süper bir site ama öğretmen yazılda hangisini socak kim bilir ?????????? doslukla ilgili dedi ama hangisi??????????????? 🙁 :'(
    ufffffffffffffffffffffff

  2. Ben çok teşekkür etmek pek iyi yazamamak ben türkçeyi sorry
    《I am very very thank you .I take a plus my teacher. I posibbly all.》

Leave A Reply