Dua İle İlgili Ayetler

0

Kur’an-ı Kerim’de bulunan Dua ile ilgili olan ayetler hangileridir? Dua hakkındaki ayetler, bulunduğu sureler ve anlamları, mealleri.

Dua İle İlgili Ayetler

Dua İle İlgili Ayetler

2 BAKARA / 186

186- Ey Muhammedi Şayet kullarım sana beni sorarlarsa, bilsinler ki, ben şüphesiz onlara çok yakınımdır. Bana dua edenin duasını kabul ederim. O halde onlar da benim davetime koşsunlar ve bana hakkıyla iman etsinler ki, doğru yola gidebilsinler.

7 A’RAF / 55-56, 180

55- Rabbinize yalvara yakara gizlice dua edin. Doğrusu O, haddi aşanları sevmez.

56- Yeryüzü ıslah edildikten sonra orada bozgunculuk yapmayın. Allah’a korkarak ve umutla yalvarın. Doğrusu, iyilik edenlere Allah’ın rahmeti yakındır.

17 İSRA / 80-81, 110

80- Ve şöyle niyaz et: “Rabbim! Gireceğim yere dürüstlükle girmemi sağla! Çıkacağım yerden de dürüstlükle çıkmamı sağla. Bana, tarafından, hakkıyla yardım edici bir kuvvet ver.”

81 – Yine de ki: “Hak geldi, bâtıl yıkılıp gitti. Zaten bâtıl yıkılmaya mahkumdur.”

110- De ki: “İster “Allah” deyin, ister “Rahmân” deyin, hangisini derseniz deyin, en güzel isimler O’nundur. Namazında sesini pek yükseltme, pek kısma da, bu ikisi arasında bir ses tonu tut.”

27 NEML / 62

62- “Onlar mı hayırlı yoksa kendisine yalvardığı zaman darda kalana karşılık verip sıkıntıyı gideren, sizi yeryüzünün halifeleri yapan mı? Allah ile beraber bir ilah mı var? Ne de kıt düşünüyorsunuz!”

32 SECDE / 15-16

15- Bizim ayetlerimize ancak o kimseler inanır ki, bu ayetlerle kendilerine öğüt verildiğinde, büyüklük taslamadan secdeye kapanırlar ve Rabblerini hamd ile teşbih ederler.

16- Onların yanları, döşeklerinden aralanıp Rabblerine korkarak, umutlanarak dua eder, yalvarırlar ve kendilerine rızk olarak verdiğimizden Allah rızası için harcarlar.

40 MÜ’MİN / 60, 65

60- Rabbiniz şöyle buyurdu: “Bana dua edin ki size karşılık vereyim. Bana kulluk etmeyi büyüklüklerine yediremeyenler, alçalmış olarak cehenneme gireceklerdir.”

65- O daima diridir. O’ndan başka hiç bir ilah yoktur. O halde dinde ihlas ve samimiyet erbabı olarak O’na dua edin. Her türlü övgü alemlerin Rabbi Allah’a mahsustur.

55 RAHMAN / 29

29- Gökler ve yerde kim varsa O’ndan ister. O, her an yaratma halindedir.


Leave A Reply