Dua Nedir? Örnekler

0

Dua nedir? Kuran’ı Kerim’den dua örnekleri, örnek dualar. Duanın örneklerle açıklaması, hakkında bilgi.

Advertisement

Dua nedir?

Dua, ibadetlerin ruhu, özü ve samimi bir imanın meyvesidir. Dua bir ibadettir ve insan Yüce Allah karşısında ne kadar aciz ve O’nun nimetlerine ne kadar muhtaç olduğunu dua ile kabul ve ilan eder. Çocukların ulaşamadıkları bir şeyi anne babasından istemesi gibi insan da ihtiyaçlarını, onu ve her şeyi yaratan, her şeyin sahibi ve her şeye gücü yeten Yüce Allah’tan istemeli ve dua etmelidir. Dua, insanın temel bir görevidir.

Dua, Yüce Yaratıcı ile bir nevi konuşmaktır. Dua eden insan, adeta bir kuş gibi hafifler ve gönlü huzurla dolar. Çünkü dua eden insan gücü her şeye yeten birisinin olduğunu bilmektedir. O zat, ona merhamet etmekte, onu dinlemekte, derdine derman olmaktadır. Şu koca dünyada onu yalnız bırakmayan zat, çok cömerttir. Dua eden insan, bu kerim ve cömert zatın, onun her ihtiyacını karşıladığını düşünür ve büyük bir huzur ve rahatlık hisseder. Gönülden ve samimiyetle, “El- hamdü lillahi Rabbi’l alemin”yani hamd, sena, övgü ve şükür her şeyin sahibi olan Yüce Allah’a aittir, der. Ayrıca Yüce Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de bizi duaya davet ediyor ve “Rabbinize yakararak ve içinizden dua ediniz” buyurmaktadır. Bununla beraber duaya o kadar önem veriyor ki, “Duanız olmasaydı ne öneminiz olurdu” ayetiyle bizleri dua etmeye teşvik etmektedir.

Örnek dualar:

Kur’an-ı Kerim bize peygamberlerin dilinden kabul olmuş en güzel duaları öğretir. Ayrıca Hz. Peygamberimizden de öğrendiğimiz dualar en makbul dualardır. Gerek Kur’an’dan ve gerekse de Peygamber Efendimizden öğrendiğimiz bu dualara “Me’sûr dualar” denir. Hayatımızın her anında, özellikle ibadetlerimizden sonra yapacağımız duaları bunlardan seçmek dualarımızın kabul olmasına önemli bir vesiledir. Her dua, her zaman yapılabilir ancak her duanın ayrıca makbul bir zamanı da vardır. Yağmursuzluk zamanı, “yağmur duası”nın, ihtiyaç ve sıkıntı durumu, “hacet duası”nın, hastalık zamanı, “şifa duası”nın makbul zamanlarıdır. Kur’an-ı Kerim’de “Ey Rabbimiz” (Rabbena) ile başlayan birçok dua ayetleri vardır. Bunların içerisinde aşağıda verdiğimiz dua, Bakara suresi 201. ayetidir. Ayette geçen bu dua, halk arasında “Rabbena Duaları”ismiyle meşhur olmuştur. Bu duayı, namazlarımızda sürekli okumaktayız.

“Rabbena”dualarıyla sadece bu dünya hayatımız ve kendimiz için değil, yakınlarımızdan başlayıp bütün Müslümanlara ve ahiretimize dua ediyoruz. Nasıl dua edeceğimizi öğreniyoruz.

Advertisement

“(O müminlerden) Bazıları da, ‘Ey bizim kerim Rabbimiz! Bize bu dünyada da iyilik ve güzellik ver, ahirette de iyilik ve güzellik ver. Ve bizi cehennem ateşinden koru’derler.” (Bakara suresi, 201. ayet)

Hasene, insanın kavuşunca sevineceği her türlü nimet, güzel ve güzelliklerdir. İnsanlar hisleriyle ve gözleriyle güzelliği arar ve karar verirler. Kur’an’da bulunan güzellikler ise genellikle akıl, basiret ve feraset yönünden güzel olan şeylerdir.

Bu dua ile Müslümanlar, Ey bizim cömert Rabbimiz! Bizlere dünyada akıl, zekâ ve ilim gibi ruh güzelliği, sağlık ve güzel görünüm gibi beden güzelliği, zenginlik ve makam gibi dış güzellik, ahirette de cennetini ver; kin, öfke ve hırs gibi taşkınlıklarımızın yol açtığı günahlarımızdan dolayı bizleri cehenneminden koru, diye dua etmektedirler.

Kur’an-ı Kerim’den öğrendiğimiz bir diğer makbul dua da, “Rabbenağfirlî” duasıdır. Hz. İbrahim (a.s.) vatanından ayrılırken babası Azer için Yüce Allah’a dua edip af dileme sözü vermişti. Onu yerine getirmek üzere böyle dua etti. Fakat daha sonra onun Allah’ın dinine düşman olduğunu kesin olarak anlayınca, onunla bütün ilişkilerini kesti. Kur’an-ı Kerim bu duaya yer vermekle biz Müslümanların anne babasına ve bütün diğer inananlara nasıl dua edeceğini öğretmiş olmaktadır.

“Ey Rabbimiz! Beni, annemi, babamı ve bütün müminleri kıyamet günü affeyle.” (İbrahim suresi, 41)

Bu dua ile de Yüce Rabbimiz (c.c) affa en çok muhtaç olduğumuz gün olan sevap ve günahlarımızın tartıldığı hesap gününde bizi, anne babamızı ve bütün Müslümanları bağışla, diye dua etmemizi istemektedir.

Advertisement


Leave A Reply