Dük Nedir? Dük Ne Demek?

0

Dük Nedir? Dük Ne Demek? Bir soyluluk kavramı olan dük ile ilgili olarak genel bilgi verici yazımız aşağıda yer almaktadır.

Avrupa’da yüksek bir asillik unvanıdır. Bu unvanı taşıyanlar üçe ayrılır:

1. — Hanedan Dükleri: Bir krallık hanedanı üyesi prense, ayrıca, Kral bir düklük unvanı verir, bu prens, o düklüğün adı ile anılır.

Advertisement

Dük

2. — Hükümdar Dükler: Bir hükümdarlık unvanı olarak bu adı taşıyan prenslerdir. Bugün bir devlet halinde dukalık yoktur; son dukalıklar, 1918’de siyasî coğrafyadan silinmiştir. Devlet olarak dukalık, büyük-dukalıktan bir derece aşağı, prenslik ve markilikten bir derece yüksek bir mevki gösterir

3. — Hükümdar bir hanedana mensup olmayan düklerdir. Mevki bakımından, hükümdar hanedanlarından sonra gelirler Bu unvan büyük bir hizmet dolayısı ile bir kral veya imparator tarafından bir şahsa verilir, o aile sönünceye kadar nesilden nesle ailenin başkanına geçer.

İkinci çeşitten olan düklerin başında bulundukları devletin nispeten daha fazla bir önemi varsa, bunlara «büyükdukalık» denir. Bugün bir tek Lüksemburg devleti buna örnektir. Büyükdukalıktan bir de derece yüksek devlete «Seçmen – prenslik» (elektörlük) denir. Onun üstünde krallık ve onun üstünde de imparatorluk vardır.

Advertisement

Romanov (Rusya) hanedanına mensup hemen bütün prenslere Büyükdük, Habsburg (Avusturya-Macaristan, daha önce Almanya) hanedanına mensup bütün prenslere de «arşidük» denir.

Dükün karısı «düşes» unvanını taşır.


Leave A Reply