Dümen İle İlgili Deyimler Atasözleri ve Anlamları Açıklamaları, Dümen Geçen

0

İçinde dümen kelimesi geçen deyimler, atasözleri nelerdir? Bu deyimlerin ve atasözlerinin anlamları ve açıklamaları nelerdir? Dümen hakkında deyimler

Dümen İle İlgili Deyimler Atasözleri

Arka resim kaynak: pixabay.com

Dümen İle İlgili Deyimler Atasözleri

DEYİMLER

 • “(bir şeyin) dümenini elinde tutmak”
  yönetmek, istediği yöne doğru götürmek: Başımıza gelenler, son elli yılda ekonominin dümenini elinde tutan sıfırlardan kaynaklanıyor. -A. Boysan.
 • “(birinin) dümen suyunda gitmek”
  birine bağımlı olmak, her şeyde ona uyarak davranmak.
 • “(birinin) dümenini bozmak”
  hileli işe engel olmak: Müdür beyin onların dümenini bozabilecek bir kudreti olmadığı belliydi. -K. Korcan.
 • “dümen çevirmek”
  hileye, düzene başvurmak.
 • “dümen kırmak”
  yön değiştirmek: Herhâlde kaçmayı düşünüyor olmalıydı. Yolun kenarındaki tek tük ağaçlara doğru dümen kırdı. -R. N. Güntekin.
 • “dümen kullanmak”
  bir işi kurnazca yönetmek.
 • “dümen tutmak”
  teknenin gideceği yolu gözleyerek dümeni yönetmek: Kimimiz dümen tutar mavnalarda / Kimimiz çımacıdır halat başında -O. V. Kanık.
 • “dümen yapmak”
  dalavere, hile ile birini kandırmak, aldatmaya çalışmak.
 • “dümeni elinde tutmak”
  yönlendirici durumda olmak.
 • “dümeni kırmak”
  çekip gitmek, kaçmak, uzaklaşmak.
 • “dümenine bakmak”
  şartlar ne olursa olsun çıkarını gözetmek.
 • “gönlünün dümeni bozuk”
  isteklerinde, özellikle gönül işlerinde tutarlılık göstermeyen, sık sık istek değiştiren.

ATASÖZLERİ

“tayfanın akıllısı, geminin dümeninden uzak durur”
akıllı işçi, beceremeyeceği yönetim işine el atmaz.

Dümen Nedir? Sözlük Anlamı

“Dümen” 1. Hava ve deniz taşıtlarında, taşıta istenilen yönü vermeye ve belirli bir doğrultuda götürmeye yarayan hareketli parça
2. Yönetim, idare
3. Dalavere, hile
“Hani öldürseler yaşayamazdı bensiz? Yalan mıydı? Dümen miydi?” – O. Kemal

 • “dümen bedeni ”
  Dümen boğazını oluşturmak için boydan boya konulan parça
 • “dümen boğazı ”
  ümenin, dümen yelpazesinden yukarı kalan bölümü
 • “dümenevi ”
  Dümen boğazının geçmesi için kıç bodoslamasının üst ucuna ve teknenin kümbet olan bölümüne açılmış oval delik
 • “dümen neferi ”
  1. Gemilerde dümeni kullanan kimse
  2. En tembel
  3. En geride olan
 • “dümen suyu ”
  Gemi giderken arkasında bıraktığı köpüklü iz
  “Geminin arkasına gittim, dümen suyunun bir yılan gibi uzayıp gittiğini gördüm.” – Halikarnas Balıkçısı
 • “dümen yelpazesi ”
  Geminin ileri veya geri hareketinden meydana gelen su akıntısının baskı yaptığı dümen yüzeyi
 • “dümeni eğri ”
  Yan yan yürüyen (kimse)
 • “serdümen ”
  1. Dümen kullanmakla görevli bilgili ve deneyimli tayfa
  2. Savaş gemilerinde çavuştan yüksek bir aşamada bulunan er
 • “baş dümeni ”
  İyi manevra yapmalarını sağlamak amacıyla gemi veya teknelerin başına yerleştirilen dümen

Leave A Reply