Dünya Çiftçiler Günü Ne Zaman Kutlanır? Önemi ve Amacı Nedir?

0
Advertisement

Dünya Çiftçiler Günü ne zaman kutlanır, önemi, amacı nedir? Çiftçiliğin insanlık için önemi ve Dünya Çiftçiler Günü hakkında genel bilgiler.

Dünya Çiftçiler Günü

DÜNYA ÇİFTÇİLER GÜNÜ – 14 Mayıs

Temel gıda maddelerimizi üreten çiftçilerin kaliteli ve daha çok ürün ile emeğinin karşılığını almasını sağlamak için Birleşmiş Milletler’e üye ülkeler 14 Mayıs DÜNYA ÇİFTÇİLER GÜNÜN’de toplantılar yaparlar. Bu toplantılarda toprağın sürülmesi, tohumun seçilmesi ve ekilmesi, sulama, gübreleme, ürün alma, ürünün değerlendirilmesi gibi konularda çiftçiye yapılacak yardımlar görüşülür. Çözülmesi gerekli olan problemlerin giderilmesi için bütün ulusların el birliği yapması istenir.

Dünya Çiftçiler Günü
Çiftçiye daha kaliteli ve bol ürün alması için tohumun seçiminden ürünün hasatına kadar gerekli olan modern araç ve gereçlerin kullanılmasını önerirler. Bu konularda ulusları yardımların yapılmasını kararlaştırırlar. Çiftçinin ürününün en iyi şekilde değerlendirilmesi için gereken tedbirleri alırlar. Gelişen bilim ve tekniğin yeniliklerinden çiftçilerin faydalanmasını sağlarlar. Özetle çiftçinin çağdaş olması içm çabalar harcarlar.

Ülkemizde de 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nde bu konular okullarda, radyo, televizyon, gazete gibi yaym araçlarında, çiftçi kuruluşlarında ele alınır. Konuşmalarla, yazılarla, resim ve filmlerle anlatılır.

Advertisement

Leave A Reply