Dünya Çocuk Günü Nedir? Dünya Çocuk Günü İle İlgili Resimli Sözler, Sloganlar

0

Dünya çocuk günü nedir, dünya çocukları ile ilgili resimli güzel sözler, çocuklar hakkında sloganlar, resimler ve dünya çocuk günü hakkında yazı.

Dünya Çocuk Günü

Dünya Çocuk Günü Nedir?

Bugünün küçükleri yarının büyükleridir. Yakın gelecekte bugünkü çocukla yetişkin olacaklar. Türkiye’mizin sorumluluklarını yükleneceklerdir. Bunun bilincinde olan yetişkinler, çocuklarını sağlıklı, güçlü, bilgili, becerikli, yurtsever bireyler olarak yetiştirmeye özen gösterirler.

Çocuklarımızı fark gözetmeden, eşit koşullarda eğitmeliyiz, zararlı etkilerden korumalıyız. Geleceğimizi, dolayısıyla Türkiye’nin geleceğini güvence altına almalıyız.

Toplumun temeli olan çocuk, çok iyi yetiştirilmelidir. Kendisine, ailesine, yurduna ve insanlığa yararlı olmalıdır. Günümüzde tüm dünyada çocuğa çok önem verilmektedir. Her ulus, geleceğini güvence altına almak için çocuklarını sağlıklı yetiştirmeye, çok iyi eğitmeye özen göstermektedir.

İlk kez 1923’te İsviçre’nin Cenevre kentinde toplanan dünya ulusları, çocuk sorunlarını tartışmışlar, “Çocuk Hakları Bildirisi” yayınlamışlardır. Kurulan “Çocukları Koruma Birliği” dört yılda bir kez toplanıp çocuk sorunlarını incelemeyi kendisine görev bellemiştir. Çocukları Koruma Birliği, I. Dünya Savaşı’ndan sonra, 1946’da Birleşmiş Milletlere bağlı, acele yardım amacını taşıyan UNICEF adını aldı. UNICEF yoksul ülkelerin çocuklarına eğitim, sağlık, beslenme yardımı yapmaktadır. 1954 yılında deşmiş Milletler Genel Kurulu Ekim ayının ilk Pazartesi gününü “Dünya Çocuk Günü” ilân etmiştir. Bu günde çocukların sağlığı, eğitimi, gözetimi konusunda tüm yayın organlarıyla uyarılarda bulunulur. Dünya çocukları arasında dostluk, kardeşlik duygularının pekişmesi üzerinde durulur.

Yüz elli altı ülkenin oluşturduğu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 20 Ekim 1959 da oy birliği ile çocuk hakları bildirisini kabul etti.

DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ

Her yıl Ekim ayının ilk Pazartesi günü Dünya Çocuk Günü olarak kutlanır.

Çocuk, insan topluluğunun temelidir. Çocuğa ne kadar iyi bakılır, iyi yetiştirilirse toplum da o kadar güçlü olur. Çocuğu korumak, sağlam ve sıhhatli büyütmek lazımdır. Çocuğu her yönden iyi yetiştirmek, toplumun ve ailenin en önemli görevidir.

Dünya Çocuk Günü

Çocuk, ailenin saadetidir, evin neşesidir, yarının umudu, yurdun güvenidir. Bütün dünya ulusları, çocuklarını her yönden iyi yetiştirmek için söz birliği etmişlerdir. Buna Çocuk Haklan Beyannamesi adı yerilir. Başlıca maddeleri şunlardır:

 • 1- Çocuk her zaman, her yerde korunmalıdır.
 • 2- Çocuklara daima yardım edilmelidir.
 • 3- Çocuklar her bakımdan iyi insan olarak yetiştirilmelidir.
 • 4- Felaket zamanlarında ilk korunacak çocuklardır.
 • 5- Eğitimden yoksun kalmış çocuğun eğitimi sağlanmalıdır.
 • 6- Aç çocuğa gıda verilmeli,! hasta çocuk tedavi edilmelidir.
 • 7- Başkalarına yardım duygusu, çocuğa aşılanmalıdır.

Dünya Çocuk Günü

ATASÖZLERİ

 • Çocuk nazlı bir çiçektir
 • Çocuk düşe kalka büyür.
 • Çocuklar bugünün küçükleri, yarının büyükleridir.

Dünya Çocuk Günü

Dünya Çocuk Günü Resimleri

Dünya Çocuk Günü ile İlgili Güzel Sözler

 • ♥ Çocuk kokusu, cennet kokularındandır.
 • ♥ Çocuklar donmamış beton gibidir. Üzerlerine ne düşerse iz bırakır.
 • ♥ Çocuklar geleceğin teminatıdır.
 • ♥ Çocukların nasihata değil, iyi örneğe ihtiyaçları vardır.
 • ♥ Çocuklar çiçektir.
 • ♥ Çocuk, yuvanın mutluluğudur.
 • ♥ Çocuk, ulusun en kutsal varlığıdır.
 • ♥ Çocuğuna değer veren uluslar ölmez.
 • ♥ Bugünün çocuğu, yarının büyüğüdür.
 • ♥ Çocuk bugünün yarını, yarının umududur.
 • ♥ Dünya, sizin yapacağınız gibi olacaktır.(Andre Gide)
 • ♥ Doğa çocuğa adam olmadan önce, çocuk olmayı buyurur. J. J. Rousseau
 • ♥ Bir babanın çocuklarına yapabileceği en büyük yardım, annelerini sevmektir. (Theodore Hesburg)
 • ♥ Çocuklar yeni dökülmüş beton gibidirler. Ne geçse iz yapar. Joseph Jounbent
 • ♥ Büyüklerce hor görülmek, çocuklarca beğenilmemekten çok daha iyidir. (İngiliz Atasözü)
 • ♥ Oyunlar, çocukları hayata hazırlar. (B. Groos)
 • Çocuk, dünyanın en büyük saadetidir.
 • ♥ Küçük çocukların derdini küçük görmemeli. (Firdevsî)
 • ♥ Çocukların nasihatten çok, iyi örneklere ihtiyacı vardır. Joseph Jounbent
 • ♥ Evlât kokusu, cennet kokusudur. (Hz. Muhammed)
 • ♥ Çocuk bir nimettir. (Hz. Muhammed)

Leave A Reply