Dünya Edebiyatındaki (Doğu ve Batı) Önemli Yazarlar, Şairler

0
Advertisement

Dünya edebiyatında çığır açanlar, Batı ve Doğu edebiyatındaki önemli şairler, yazarlar kimlerdir? Bu önemli şahsiyetler haklarında kısaca bilgi.

Batı Edebiyatı;

 1. DANTE ( 1265-1321 ). — “İlâhi Komedi” siyle Rönesans edebiyatında çığır açmış, İtalyan şiirini yaratmıştır.
 2. PETRARCA (1304-1374). — Rönesans çağının ilk hümanist yazarlarındandır. Avrupa edebiyatına klâsik konuları getirmiştir.
 3. BOCCACCİO (1313-1373). — Toplum hayatını ilk hicveden bir yazardır. “Decameron” (On Gün) hikâyeleri İtalyan edebiyatının ölmez eserlerindendir.
 4. THOMAS MORE (1478-1535). — En büyük İngiliz şairlerindendir. “Ütopia” (Hayal Ülkesi) adındaki eserinde ideal bir toplumun nasıl olması gerektiğini anlatmıştır.
 5. E. SPENSER (1552-1599). — Ortaçağ’ın en büyük İngiliz şairidir. Elizabeth devrini inceleyen eserleriyle ün salmıştır.
 6. SHAKESPEARE (1564-1616). — İngiltere’de tiyatronun babası sayılır. Hem aktör olarak oynamış, hem ölmez tiyatro eserleri yazmıştır.
  William Shakespeare

  William Shakespeare

 7. CERVANTES (1547-1616). — İspanyol yazarıdır. “Don Kişot” adındaki eseriyle dünya edebiyatına roman nev’ini getirmiştir.
 8. MOLİERE (1622-1673). — Dünya edebiyatının en ünlü komedi yazarıdır. Kendisi de aktörlük etmiş, ölmez tipler yaratmıştır
 9. RACİNE (1639-1699). — Fransız tiyatro edebiyatının en ünlü trajedi yazarıdır.
 10. ROUSSEAU (1712-1788). — Bu ünlü Fransız filozofu yeni bir insan görüşü getirmiş, hür fikirleri yaymaya yardım etmiştir. «Emile» adındaki eserinde insanların kendi kendilerini eğitme sistemini işlemiştir.
 11. SWİFT (1667-1745). — Ünlü İngiliz yazarı “Gülliver’in Gezileri” adındaki eseriyle dünya edebiyatının en kuvvetli hicivlerinden birini yaratmıştır.
 12. GOETHE (1749-1832). — En büyük Alman şairidir. Dünya edebiyatında romantik şiirin öncülerindendir.Goethe Sözleri
 13. CHATEAUBRİAND (1768-1848). — Fransa’da romantizmin öncüsüdür. Tarihi, siyasi, ahlâki konuları işlemiştir.
 14. HUGO (1802-1885). — En büyük Fransız şairidir. Şiir, piyes ve roman alanlarındaki eserleriyle romantik akımı yerleştirmiş, çağma büyük etkisi olmuştur
 15. DİCKENS (1812-1870). — Edebiyata toplum meselelerinin incelenmesini getirmiş büyük İngiliz romancısıdır.
 16. BALZAC (1799-1850). — Fransız roman sanatının en büyük yazarlarındandır “Comédie Hummaine” (İnsanlık Komedisi) başlığı altında topladığı romanlarında çağının toplum hayatını çeşitli yönlerinden işlemiştir.
  Honore de Balzac

  Honore de Balzac

 17. ZOLA (1840-1902). — Fransa’da natüralist akımın kurucusudur Gerçeği olduğu gibi anlatma çığrını açmıştır.
 18. WHiTMAN (1819-1892). — Amerikan şiirini geleneklerden, alışılmış biçimlerden kurtarmış, serbest veznin yerleşmesini sağlamıştır.
 19. TOLSTOY (1828-1910). — Bu büyük Rus romancısı realist bir üslupla yazdığı eserlerinde insan karakterini incelemiştir. “Savaş ve Barış” dünya edebiyatının ölmez eserlerindendir.
 20. İBSEN (1828-1906). — Bu büyük Norveçli piyes yazarı dünya tiyatro edebiyatına felsefi ve içtimai konular getirmiştir.
 21. HEMiNGWAY (1898-1961). — Çağımızın en büyük Amerikan yazarlarındandır, Beşerî konuları gerçekçi bir görüşle, hareketli bir anlatışla dünya edebiyatında en son çığırı açmıştır.Ernest Hemingway Sözleri

Doğu Edebiyatı :

 1. FARABÎ (870-950). — Türk asıllı büyük bir filozoftur. “İhsa-il Ulûm” adındaki eseri Doğu’nun ilk ansiklopedisi sayılır
 2. İMRU’L-KAYS (Ö. 530). — Arap Cahiliye edebiyatının en büyük şairi, kasidenin benzersiz üstadıdır
 3. HARİZMÎ (Ö. 850). — Türk aslından büyük bir matematik ve coğrafya yazarıdır.
 4. İBNİ SİNA (980-1037). — En büyük İslâm filozofu ve tıp yazarıdır Doğu’daki ilk felsefe ve tıp ansiklopedilerini yazmıştır.
  İbni Sina

  İbni Sina

 5. FİRDEVSÎ (934-1020). — En büyük İran destan şairidir. “Şehname” si dünya edebiyatının sayılı eserlerindendir.
 6. MAARRÎ (973-1058). — Büyük bir Arap şair ve edibidir. “Risaletu’l-Gufran” adındaki eseri Dante’ye “İlâhî Komedi” yi yazarken örnek olmuştur.
 7. İBNİ RÜŞD (1126-1198). — İspanya’da doğmuş bir Arap filozofudur. Eserleri birçok Avrupa dillerine çevrilmiştir.
  İbni Rüşd

  İbni Rüşd

 8. MEVLANA CELÂLETTİN RUMÎ (1207-1237). — En büyük bir İslâm filozof ve şairidir. “Mesnevi” dünya edebiyatının ölmez anıtlarından biridir.
 9. HÂFIZ (Ö. 1390). — İran edebiyatının en büyük ürik şairidir.
 10. CAMİ (1414-1492). — Klâsik devrin son büyük İran şairidir.
 11. İKBAL (1877-1938). — Pakistan’ın en büyük filozof ve şairidir.


Leave A Reply