Dünya Kooperatifçilik Günü İle İlgili Yazı

1

Dünya Kooperatifçilik günü ne zaman ve ne amaçla kutlanır? Dünya Kooperatifçilik Günü hakkında bilgi.

Dünya Kooperatifçilik Günü İle İlgili Yazı

Advertisement

DÜNYA KOOPERATİFÇİLİK GÜNÜ

21 Aralık

Kooperatif; Toplu olarak yaşayan insanların çeşitli sebeplerle tek başlarına yapamayacakları işleri ortaklaşa yapmak üzere bir araya gelmeleriyle meydana gelen kuruluşlardan birisi kooperatiftir.

Kooperatifler, çeşitli amaçları yerine getirmek için çalışırken, bunlara uygun isimler de alırlar. Mesela; Konut Kooperatifi, Satış Kooperatifi, Kredi Kooperatifi gibi.

Kooperatifler, ortaklarının belli ekonomik çıkarlarını ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet yolu ile sağlayıp korumak amacı ile kurulur.

Dünyada ve Yurdumuzda Kooperatifçilik: Dünyada ilk kooperatifçilik hareketi 1816 yılında İngiltere’de başlamıştır. Fransa, Almanya da tüketim, üretim, kredi kooperatifleri kurulmuştur. Zamanla dünyanın öteki ülkelerine yayılmıştır. Bugün daha çok demokratik ülkelerin hemen hepsinde çeşitli kooperatifler kurulmuş ve başarı ile çalışmaktadır.

Advertisement

Ülkemizde kooperatifçilik, 1861 yılında Mithat Paşa tarafından kurulan “Memleket Sandığı” ile başlamıştır. Bu sandık, bugünkü Tarım Kredi Kooperatifinin çekirdeğini meydana getirmiştir. Cumhuriyet döneminde Atatürk’ün desteği ile ticaret şirketleri halinde kuruldular. 1961 Anayasasının 51.Maddesindeki “Devlet Kooperatifçiliğin gelişmesini sağlayıcı tedbirler alır.” Hükmü ile kooperatifçiliğe yeni bir ilke ve anlam getirildi. 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ile kooperatifler bağımsız, kar amacı gütmeyen kuruluşlar haline getirildiler. Böylece ticari şirket olma özeliğini kaybedip gerçek amacına uygun hizmet vermeğe başladılar.

Kooperatiflerin Toplum Kalkınmasındaki Görevi: Kooperatifler, toplumu meydana getiren kişilerin hayat düzeylerini dayanışma, yardımlaşma ve işbirliği yolu ile yükselten ve dolayısıyla toplumun, kalkınmasını sağlayan en önemli araçlardandır.

Demokratik ülkelerin ekonomik ve sosyal alanlarda gelişmelerinde ve bugünkü ileri duruma gelmelerinde kooperatiflerin çok büyük yardımları olmuştur. Gelişmekte olan ülkelerin de toplum olarak kalkınmalarında başvurdukları önemli kuruluş kooperatiftir.

Kooperatif, yardımlaşma, paylaşma, dayanışma, iş ve güç birliği gibi yüce duyguları yaratan, geliştiren ve yaşatan bir kuruluştur. İnsanların mutluluğu için çalışır. Dolayısıyla barışa giden yolda yürümemize yardımcı olup öncülük eder. Toplumun ekonomik ve sosyal yönlerden kalkınmasında büyük ve önemli rol oynar.

Dünyada barışın korunması, takviyesi, uluslararası ilişkilerin geliştirilmesine de hizmeti olan kooperatifçiliğin tanıtılması, amaçları ve faydalarının tanıtılması amacı ile her yıl 21 Aralık’ta “Dünya Kooperatifçilik Günü” dünyada ve ülkemizde kutlanır. Kooperatifçiliğin gelişmesi ve güçlü bir şekilde yaşatılması için teşvik edici açıklamalar yapılır.

Özellikle okullarda kurulan kooperatiflerin, öğrencilere dürüst ticaret şeklini, yardımlaşmanın, dayanışmanın ve bu birlikten sağlanan iyi sonuçların alındığını gösteren önemli bir eğitim kuruluşu ve aracıdır. Okul kooperatifini çalıştıran öğrenciler, alış veriş yapan öğrenciler, öğretmenler birlikten kuvvet doğar gerçeğinin yaratıcısı olurlar. Yukarıda açıkladığımız insanı mutlu eden iyi davranışların kazandığı yer ve kuruluş kooperatiflerdir.

Advertisement

ATATÜRK VE KOOPERATİFÇİLİK İÇİN TIKLAYIN


1 Yorum

Leave A Reply