Dünya Kooperatifçilik Günü Ne Zamandır? Hakkında Yazı

0

Kooperatifçiliğin önemi, Dünya Kooperatifçilik Günü ne zaman ve ne amaçla kutlanır? Kooperatifçilik günü anlamı ile ilgili bilgi.

Kooperatifçilik

Advertisement

Dünya Kooperatifçilik Günü
(21 Aralık)

Kooperatif, kardan çok, gereksinmeleri, en ucuz, en iyi ve en temiz olarak sağlamak; ürünleri uygun fiyatlarla, aracısız, üyelerine ulaştırmak; üyelerine borç vermek; üretilen ürünlere yeni pazarlar bulmak amaçlarıyla kurulan iş birliğidir. Kooperatifçilik, 18. yüzyılın ortalarında İngiltere’de ortaya çıktı; kaynakları ve olanakları kıt olan halk kesimi, kendilerini korumak istedi; örgütlendi, böylece kooperatifçilik doğdu.

Kooperatifçilik, bugün çok yaygındır. Toplumsal ve ekonomik bakımdan önemli bir kuruluştur. Bu yüzden kooperatifler devlet tarafından korunur ve denetlenir. Kooperatifler, üyelerine ucuz, temiz, sağlıklı biçimde mal sağlar. Öte yandan üretici ile tüketiciyi karşılaştırır, aracıyı ortadan kaldırır. Söz gelimi, tüketim kooperatifleri böyledir.

En çok görülen kooperatifler şunlardır: tüketim kooperatifleri, kredi kooperatifleri, tarım-satış kooperatifleri, yapı kooperatifleri… Tüketim kooperatifleri, üyelerine uygun biçimde tüketim malları sağlar; yapı kooperatifleri üyelerine daha ucuz ve kolay biçimde konut sağlar; kredi kooperatifleri de üyelerine borç verir, onların parasal sıkıntılarını ortadan kaldırır, borcun ödeme süresi uygun olur, faizi düşük tutulur.

Tarım-satış kooperatifleri, temiz, bol ve ucuz tarım ürünleri sağlama yollarını geliştirir; bu ürünleri yine en kısa yollardan alıcıya ulaştırır. Bu tür kooperatifler, her tarım ürünü için ayrı ayrı kurulabilir. Örnek olarak elmacılık, tavukçuluk, arıcılık, halıcılık kooperatifleri gibi.

Advertisement

Ayrıca kalkınma kooperatifleri de vardır. Bunlar çok yönlü kooperatiflerdir. Söz gelimi, bir yandan halı ve kilim dokumacılığını öğretip geliştirir, öte yandan yöresinde tavukçuluk, elmacılık vb. işlerin yaygınlaşmasını da yürütür.

Bir de okul kooperatifleri vardır. Okul kooperatifi aslında bir tüketim kooperatifidir. Öğrencilerin gereksinmelerini en kolay, ucuz biçimde karşılar, öğrencilere kooperatif bilincini aşılar, onların tutumlu olmasını sağlar. Kooperatifçilik, yöre ve ülke kalkınması için önemli bir etkinliktir.


Leave A Reply