Dünya Kooperatifçilik Günü Ne Zamandır? Neden Kutlanır, Önemi İle İlgili Yazı

0

Kooperatifçiliğin önemi, Dünya Kooperatifçilik Günü ne zaman ve ne amaçla kutlanır? Kooperatifçilik günü anlamı ile ilgili bilgi.

Dünya Kooperatifçilik Günü İle İlgili Yazı

DÜNYA KOOPERATİFÇİLİK GÜNÜ

21 Aralık

Kooperatif; Toplu olarak yaşayan insanların çeşitli sebeplerle tek başlarına yapamayacakları işleri ortaklaşa yapmak üzere bir araya gelmeleriyle meydana gelen kuruluşlardan birisi kooperatiftir.

Kooperatifler, çeşitli amaçları yerine getirmek için çalışırken, bunlara uygun isimler de alırlar. Mesela; Konut Kooperatifi, Satış Kooperatifi, Kredi Kooperatifi gibi.

Kooperatifler, ortaklarının belli ekonomik çıkarlarını ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet yolu ile sağlayıp korumak amacı ile kurulur.

Dünyada ve Yurdumuzda Kooperatifçilik:

Dünyada ilk kooperatifçilik hareketi 1816 yılında İngiltere’de başlamıştır. Fransa, Almanya da tüketim, üretim, kredi kooperatifleri kurulmuştur. Zamanla dünyanın öteki ülkelerine yayılmıştır. Bugün daha çok demokratik ülkelerin hemen hepsinde çeşitli kooperatifler kurulmuş ve başarı ile çalışmaktadır.

Ülkemizde kooperatifçilik, 1861 yılında Mithat Paşa tarafından kurulan “Memleket Sandığı” ile başlamıştır. Bu sandık, bugünkü Tarım Kredi Kooperatifinin çekirdeğini meydana getirmiştir. Cumhuriyet döneminde Atatürk’ün desteği ile ticaret şirketleri halinde kuruldular. 1961 Anayasasının 51.Maddesindeki “Devlet Kooperatifçiliğin gelişmesini sağlayıcı tedbirler alır.” Hükmü ile kooperatifçiliğe yeni bir ilke ve anlam getirildi. 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ile kooperatifler bağımsız, kar amacı gütmeyen kuruluşlar haline getirildiler. Böylece ticari şirket olma özeliğini kaybedip gerçek amacına uygun hizmet vermeğe başladılar.

Kooperatiflerin Toplum Kalkınmasındaki Görevi:

Kooperatifler, toplumu meydana getiren kişilerin hayat düzeylerini dayanışma, yardımlaşma ve işbirliği yolu ile yükselten ve dolayısıyla toplumun, kalkınmasını sağlayan en önemli araçlardandır.

Demokratik ülkelerin ekonomik ve sosyal alanlarda gelişmelerinde ve bugünkü ileri duruma gelmelerinde kooperatiflerin çok büyük yardımları olmuştur. Gelişmekte olan ülkelerin de toplum olarak kalkınmalarında başvurdukları önemli kuruluş kooperatiftir.

Kooperatif, yardımlaşma, paylaşma, dayanışma, iş ve güç birliği gibi yüce duyguları yaratan, geliştiren ve yaşatan bir kuruluştur. İnsanların mutluluğu için çalışır. Dolayısıyla barışa giden yolda yürümemize yardımcı olup öncülük eder. Toplumun ekonomik ve sosyal yönlerden kalkınmasında büyük ve önemli rol oynar.

Dünyada barışın korunması, takviyesi, uluslararası ilişkilerin geliştirilmesine de hizmeti olan kooperatifçiliğin tanıtılması, amaçları ve faydalarının tanıtılması amacı ile her yıl 21 Aralık’ta “Dünya Kooperatifçilik Günü” dünyada ve ülkemizde kutlanır. Kooperatifçiliğin gelişmesi ve güçlü bir şekilde yaşatılması için teşvik edici açıklamalar yapılır.

Özellikle okullarda kurulan kooperatiflerin, öğrencilere dürüst ticaret şeklini, yardımlaşmanın, dayanışmanın ve bu birlikten sağlanan iyi sonuçların alındığını gösteren önemli bir eğitim kuruluşu ve aracıdır. Okul kooperatifini çalıştıran öğrenciler, alış veriş yapan öğrenciler, öğretmenler birlikten kuvvet doğar gerçeğinin yaratıcısı olurlar. Yukarıda açıkladığımız insanı mutlu eden iyi davranışların kazandığı yer ve kuruluş kooperatiflerdir.

ATATÜRK VE KOOPERATİFÇİLİK İÇİN TIKLAYIN

Kooperatifçilik

Dünya Kooperatifçilik Günü
(21 Aralık)

Kooperatif, kardan çok, gereksinmeleri, en ucuz, en iyi ve en temiz olarak sağlamak; ürünleri uygun fiyatlarla, aracısız, üyelerine ulaştırmak; üyelerine borç vermek; üretilen ürünlere yeni pazarlar bulmak amaçlarıyla kurulan iş birliğidir. Kooperatifçilik, 18. yüzyılın ortalarında İngiltere’de ortaya çıktı; kaynakları ve olanakları kıt olan halk kesimi, kendilerini korumak istedi; örgütlendi, böylece kooperatifçilik doğdu.

Kooperatifçilik, bugün çok yaygındır. Toplumsal ve ekonomik bakımdan önemli bir kuruluştur. Bu yüzden kooperatifler devlet tarafından korunur ve denetlenir. Kooperatifler, üyelerine ucuz, temiz, sağlıklı biçimde mal sağlar. Öte yandan üretici ile tüketiciyi karşılaştırır, aracıyı ortadan kaldırır. Söz gelimi, tüketim kooperatifleri böyledir.

En çok görülen kooperatifler şunlardır:

tüketim kooperatifleri, kredi kooperatifleri, tarım-satış kooperatifleri, yapı kooperatifleri… Tüketim kooperatifleri, üyelerine uygun biçimde tüketim malları sağlar; yapı kooperatifleri üyelerine daha ucuz ve kolay biçimde konut sağlar; kredi kooperatifleri de üyelerine borç verir, onların parasal sıkıntılarını ortadan kaldırır, borcun ödeme süresi uygun olur, faizi düşük tutulur.

Tarım-satış kooperatifleri, temiz, bol ve ucuz tarım ürünleri sağlama yollarını geliştirir; bu ürünleri yine en kısa yollardan alıcıya ulaştırır. Bu tür kooperatifler, her tarım ürünü için ayrı ayrı kurulabilir. Örnek olarak elmacılık, tavukçuluk, arıcılık, halıcılık kooperatifleri gibi.

Ayrıca kalkınma kooperatifleri de vardır. Bunlar çok yönlü kooperatiflerdir. Söz gelimi, bir yandan halı ve kilim dokumacılığını öğretip geliştirir, öte yandan yöresinde tavukçuluk, elmacılık vb. işlerin yaygınlaşmasını da yürütür.

Bir de okul kooperatifleri vardır. Okul kooperatifi aslında bir tüketim kooperatifidir. Öğrencilerin gereksinmelerini en kolay, ucuz biçimde karşılar, öğrencilere kooperatif bilincini aşılar, onların tutumlu olmasını sağlar. Kooperatifçilik, yöre ve ülke kalkınması için önemli bir etkinliktir.


Leave A Reply