Dünya Mutluluk Günü Ne Zaman? Hakkında Bilgi

0

Dünya Mutluluk Günü ne zaman ve ne amaçla kutlanmaktadır? Dünya Mutluluk Günü önemi, 20 Mart hakkında bilgi, yazı.

Dünya Mutluluk Günü Ne Zaman? Hakkında Bilgi

2012’de Birleşmiş Milletler (BM) 20 Mart’ı Uluslararası Mutluluk Günü olarak ilan etti.

Amaç

Birleşmiş Milletler tarafından, mutluluk temel bir insan hedefi olarak belirlendi ve kamu politikalarının tümünün refahı artıracak şekillerde ele alınması gerektiği açıklanmıştır.

BM, mutluluk için özel bir gün belirlemiş, dünyanın dikkatini, yoksulluğun hafifletmesi için, ekonomik kalkınmanın artması, kapsayıcı ve adil olması fikrine odaklamayı hedeflemektedir. Ek olarak BM, küresel mutluluğun artması için sosyal ve çevresel imkanların iyileştirilmesi gerektiğini belirtmiştir.

Tarihçesi

Mutluluk günü ilan etme girişimi, vatandaşlarını dünyadaki en mutlu insanlardan biri olarak kabul edilen bir ülke olan Bhutan’dan geldi. Himalaya Krallığı, Gayri Safi Milli Mutluluk Birliği (GNH) olarak adlandırılan alternatif bir ulusal ve toplumsal refah ölçüsü olduğunu savunmuştur. GNH, ekonomik ve maddi zenginliklerin yalnızca kalkınmanın bir göstergesi olarak kullanılmasını reddetti. Bunun yerine, vatandaşların ve toplulukların manevi refaha, maddi refah kadar önem verdiği daha bütüncül bir bakış açısı benimsemiştir.


Leave A Reply