Dünya Nedir? – Sözlük Anlamı

0
Advertisement

Dünya ne anlama gelir? Dünya kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1. Üzerinde yaşadığımız toprak ve denizler, yeryüzü
2. Dış, çevre, ortam
“Biz dünyadan ayrı yaşarken dünya epey değişmiş.” – H. C. Yalçın
3. İnançları bir olan ülke veya insanlar topluluğu
“Batı dünyası. Doğu dünyası.”
4. Meslek veya iş birliği içinde bulunan kimseler, camia
“Ressamlar dünyasında onun yeri ayrıdır.”
5. zamir Herkes
6. Duygu, düşünce ve hayal âlemi
“Köprüye kadar kendi dünyaları içinde ne tatlı, ne özlü konuşurlardı.” – Y. Z. Ortaç
1. Güneş’e yakınlık bakımından üçüncü gezegen, acun
Herkes, bütün insanlar
Evlilik
“Kuşlar yuva, dünyaevi yatak, dünya kapılarında yavrular kundak bekliyordu.” – A. N. Asya
1. Çok gezmiş, çok yer görmüş
2. Deneyimli
“Yaşama biçimleri birbirini pek andırmasa bile ikisi de dünya görmüş, iyi yetişmiş insanlardı.” – A. Boysan
Dünya görüşü olan
Evrenin ve hayatın anlamını, amacını, değerini, insan varlığını ve davranışlarını bütünüyle kavramaya çalışan genel düşünce
Çok güzel (kimse)
Tanrı sözünden başka söz
1. Varlık, servet
2. İnsanın hoşuna gidecek, huzur verecek durum ve şartların bütünü
İnsanların dünyada yiyeceği, içeceği, kullanacağı imkânların tümü
Dünya, yeryüzü
“Bu darıdünyada bana ondan başka halis dost kalmadı.” – H. R. Gürpınar
1. Ülke dışı
2. felsefe Bilinçten bağımsız olan, bilincin dışında var olanların hepsi
Avrupa, Asya ve Afrika’ya topluca verilen ad
Ölümlü, kalımsız dünya
Bireyin ruhsal yaşamının bütünü
“Niçin iki kişiyken bile kendi iç dünyalarımızın dışına çıkamayız ki?” – S. İleri
Üzerinde ölümün var olduğu dünya, fâni dünya
“Ölümlü dünya bu. Hepimizin sırası gelecek.” – N. Hikmet
Hemen hepsi eski sömürgeler olan, ulusal bağımsızlıklarını kazanmış veya bu uğurda mücadele veren Asya, Afrika ve Latin Amerika ülkeleri
Yalan dünya
“Yalancı dünyaya konup göçenler / Ne söylerler ne bir haber verirler” – Yunus Emre
Geçici, ölümlü hayat, yalancı dünya
1. Gülgillerden, Akdeniz çevresinde yetişen, büyük, pürüzsüz ve sert yapraklı bir ağaç (Eriobotrya Japonica)
2. Bu ağacın erik büyüklüğünde, iri çekirdekli, sarı renkli, sulu ve mayhoş meyvesi, Malta eriği
3. Renkli veya sırlı sırçadan yapılan, süs olarak asılan top
4. Orta oyununda ev dekoru olarak kullanılan kafes biçiminde paravan
Amerika ana karası
Görsel ve yazılı basın organları ile burada görevlilerin tümü, medya camiası
Kişinin yaşamını sürdürebilmesi için gerekli olan şeyler bütünü
“Akmasa da damlar. Her hâlde bir tahsisatları vardır. Geçim dünyası…” – P. Safa
Genellikle eğlence ve spor dünyasında tanınmış kişilerin içinde bulunduğu çevre veya ortam
Sanat çevresinin oluşturduğu atmosfer
Gerçekleşmesi çok zor olan şeyleri ummanın hoş görülmesi gerektiğini belirten bir söz, ümit dünyası
Umut dünyası
Yasal olmayan, kirli ve karanlık işlerin gerçekleştirildiği ortam
“Namussuz davrananı yaşatmazlar yeraltı dünyasında.” – Z. Selimoğlu

İLGİLİ RESİMLER


Leave A Reply