Dünya Nüfusunun Tarihsel Süreçteki Değişimi

0
Advertisement

Dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimi, gelişimi nasıldır? Dünya Nüfusunun tarihçesi hakkında bilgi.

Dünya Nüfusunun Tarihsel Süreçteki Değişimi

Günümüzde bile yeryüzünün bazı yerlerinin nüfuslarına ilişkin bilgilerimiz azdır. Geriye doğru gidildikçe, doğal olarak dünya nüfusu hakkında bilgi edinmek mümkün olmamaktadır. Geçmişte özellikle Avrupa ve Amerika’da dağınık bir – iki yerleşme alanı dışında çok az nüfusun bulunduğu, buna karşın Asya’da çoğu Hindistan ve Çin’de önemli miktarda nüfusa sahip yerleşme yerlerinin var olduğu bu tür bilgiler arasındadır. Eski devirlerde yeryüzü nüfusuna ilişkin bilgiler Romalılara aittir. Hristiyanlığın başlarında (M. S. 30) Roma imparatorluğunda 55 milyon nüfus bulunmaktaydı. Roma’da yaşayan nüfusa göre Avrupa ve Afrika nüfusuda yaklaşık olarak tahmin edilebiliyordu. Buna göre, miladın başlarında yeryüzünde yaklaşık olarak 250 milyon kadar nüfus olduğu ve bunun da büyük bir kısmının Güneydoğu Asya’da bulunduğu söylenebilir. M.S. 30 ile 1600 yılları arasında yeryüzündeki nüfus durumuna ilişkin bilgiler çok az ve değişik olmuştur.

Dünya nüfusunun 1650 yıllarından sonraki artışına ilişkin daha fazla bilgi olduğu için, gelişmeyi izlemek daha kolay olmuştur.

1650 yılında beşyüz milyon dolayında olduğu sanılan dünya nüfusu 1700’de 623, 1750’de 728, 1800’de 906, 1850’de ise bir milyarı bulmuştu. 1950’de ise dünya nüfusu iki milyarı geçmiştir. 1650-1850 yılları arasındaki iki kat artan dünya nüfusunun dörtte biri Avrupa kıtasında yer almaktaydı. I. Dünya nüfusu 1650 – 1950 arasındaki üç yüz yıllık devrede yaklaşık olarak iki kat artmış ancak bu artış nüfusun başlangıçta bulunduğu yerde olmamıştır. 1850’de nüfusun artışı ile birlikte nüfusun dağılışında da dikkat çekici özellikler meydana gelmiştir. Örneğin Afrika’nın dünya nüfusundaki payı azalırken Kuzey Amerika’nın gerek nüfus artışı, gerek dünya nüfusundaki payı artmıştır. 1800 yılına kadar nüfusun altı milyonu geçmeyen kıtanın Avrupa’dan gelen göçmenlerin katkısıyla 1850’de 25 milyon 1900’de ise 80 milyonu bulmuştur.

Dünya nüfusu ise 1825 yılında 1 milyar iken 1927’de 2 milyar olmuştur. Yüzyıl içinde dünya nüfusu bir milyar artarken 1960’da yani 33 yıl sonra bir milyar daha artmıştır. 1975’te ise bir milyar daha artmıştır. Görüldüğü gibi günümüze yaklaştıkça nüfus artışı çok hızlı olmaktadır. Her yıl dünya nüfusu yüz milyon dolayında çoğalmaktadır. Buna göre:

Advertisement

Dünya nüfusunun hızlı artışında:

**Sanayileşme,

**Toplumsal – Kültürel gelişme,

**Beslenme koşullarının iyileştirilmesi,

**Çocuk ölümlerinin azalması gibi nedenler etkili olmuştur.

Advertisement


Leave A Reply