Dünya Sağlık Günü Nedir? Ne Zamandır? Amacı Anlam ve Önemi Nedir?

0
Advertisement

Dünya Sağlık Günü Nedir? Her yıl 7 Nisan ile 13 Nisan tarihleri arasında çeşitli etkinlikler ile kutlanan Dünya Sağlık Günü ve Sağlık Haftası hakkında bilgi

Sağlık

Kaynak: pixabay.com

Sağlık insanların en büyük varlığıdır. Sağlıklı olmayan ya da olamayan insanın kendine ve çevresine hiç bir yararı olamaz. Bu nedenle atalarımız “Her şeyin başı sağlıktır” demişlerdir. Sağlık olmayan yerde mutluluk olmaz.

Dünya Sağlık Teşkilatı 7 Nisan 1947 tarihinde kurulmuştur. Bu nedenle her yıl 7 Nisan Sağlık Günü olarak kutlanır. Bu günü izleyen hafta da Dünya Sağlık Haftası’dır. Haftanın amacı, herkesin sağlıklı bir hayat içinde yaşayarak ülkesine yararlı olmasını sağlamaktadır. Ülkemizde Sağlık Bakanlığı bu gaye ile hastaneler, dispanserler, sanatoryumlar açar. Verem Savaş Dernekleri, Kızılay, Yeşilay gibi kurumlar ile özel sağlık kurumları bu gaye ile çalışır.

Dünya Sağlık Teşkilatı devamlı olarak dünya üzerindeki salgınları ve hastalıkları takip ederek gerektiği hallerde ülkeleri uyarır ve hatta ilaç ve doktor yardımlarında bulunurken hükümetlerinde sağlık politikaları için tavsiyelerde bulunmaktadır.

Birleşmiş Milletlerin bir kolu olan Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO) da tüm dünyada yaşam düzeyinin yükseltilmesi için

Advertisement
 1. Kendi kendine yeterli olamayan ülkelerde hastaneler kurar.
 2. Okul çağındaki çocukların iyi beslenmesi için süt, fındık gibi beslenme maddeleri dağıtır.
 3. Savaşlarda kimsesiz kalanlara ve ülkeden ülkeye göç edenlere yardım eli uzatır.

UNİCEF, UNESCO, B.M Kalkınma Fonu, Dünya Gıda Fonu da Dünya Sağlık Teşkilatı ile birlikte aynı gaye ile çalışır.

Dünya Sağlık Örgütünün Görevleri

Dünya Sağlık Örgütü, sağlığı geliştirmek, dünyayı güvende tutmak ve savunmasız insanlara hizmet etmek için dünya çapında çalışır.

Dünya Sağlık Örgütü

Amacı

Amacı, insanların evrensel sağlık sigortasına sahip olmasını sağlamak, daha fazla insanı sağlıktan kaynaklanan acil durumlardan korumak ve insanların daha sağlıklı hayat sürmeleridir.

Advertisement

Üye devletlerin, sağlık hedeflerine ulaşmak ve ulusal sağlık politikalarını ve stratejilerini desteklemek için devletin ve ortakların – iki ve çok taraflılar, fonlar ve vakıflar, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör de dahil olmak üzere – çabalarını koordine eder ve desteklerler.

Kuruluşu

Diplomatlar 1945’te Birleşmiş Milletler’i kurmak için bir araya geldiklerinde, tartıştıkları şeylerden biri küresel bir sağlık örgütü kurmaktı.

Dünya Sağlık Örgütü Anayasası, 7 Nisan 1948’de yürürlüğe girdi ve bu tarih her yıl Dünya Sağlık Günü olarak kutlanıyor.

Dünya Sağlık Örgütü

Kaynak: WHO

Dünya Sağlık Örgütünün Görevleri Maddeler Halinde Şöyledir;

 1. Geri kalmış ülkelerde hastaneler açar.
 2. Halkın iyi beslenmesine yardım eder. Okul çağındaki çocukların bakımı, beslenmesi için gerekli yardımlarda bulunur.
 3. Göçmenlerin işleriyle ve sağlık durumlarıyla yakından ilgilenir.
 4. Fabrikalarda, ağır işlerde çalışan insanların sağlık ve beslenmeleriyle ilgilenir.
 5. Savaşlarda yoksul düşenlere, kimsesizlere yardım eder.
 6. Bütün insanlığın her türlü hayat seviyesinin yükselmesi için çalışır; beslenme, barınma ve sağlıklı yetişmelerinde katkıda bulunur.
 7. Salgın hastalıklarda gerekli önlemleri alır.

Halk Sağlığı Eğitimi Türkiye Milli Komitesi, her yıl 7-14 Nisan günlerini “Sağlık Haftası” olarak kabul etmiştir. Okullarımızda, bu hafta yapılan programlarla sağlık konularında öğrenciler aydınlatılır. Ders, konferans, konuşma, şiir, kompozisyon, resim, film ve benzeri yollarla öğrencilerin aydınlanmasına çalışılır.

Advertisement
Dünya Sağlık Örgütü

Kaynak: WHO

Dünya Sağlık Örgütünün Halk Sağlığındaki Rolü

Dünya Sağlık Örgütü aşağıdaki temel işlevleri yerine getirmektedir:

 1. Sağlık için kritik olan konularda liderlik sağlamak ve ortak eylem gereken yerlerde ortaklıklar kurmak;
  araştırma gündemini şekillendirmek ve değerli bilgilerin üretilmesini, tercüme edilmesini ve yayılmasını teşvik etmek;
 2. Normlar ve standartlar koymak ve bunların uygulanmasını teşvik etmek ve izlemek;
 3. Etik ve kanıta dayalı politika seçeneklerinin ifade edilmesi;
 4. Teknik destek sağlamak, değişimi katalize etmek ve sürdürülebilir kurumsal kapasite geliştirmek; ve
  sağlık durumunu izlemek ve sağlık trendlerini değerlendirmek.


Yorum yapılmamış

 1. beyin tamiri on

  Teşekkür ederiz

  Ayrıca bir hadis daha var. Faydalı olduğunu düşündüm.

  “Kim, her ay üç gün sabahleyin, bir kaşık ‘bal’ alırsa, o kimsenin başına büyük dert (hastalık) gelmez.”
  Sünen-i İbn-i Mace, C.9. H.no:3450.

 2. Beyaz Gürültü on

  Sağlık gününüz kutlu olsun. Bizim doktorumuz da bebeğimin uyku problemi için bu siteyi tavsiye etmişti. Kolikmiş ama uzun sürmedi, düzeldi. Geçiyor hepsi.

Leave A Reply