Dünya Tiyatrolar Günü (27 Mart) Nedir? Amacı Anlam ve Önemi Hakkında

0
Advertisement

Dünya Tiyatrolar Günü ne zaman ve ne amaçla kutlanır? Dünya Tiyatrolar Gününün önemi, Dünya Tiyatrolar Günü ile ilgili yazı.

Dünya Tiyatrolar Günü

DÜNYA TİYATROLAR GÜNÜ
27 Mart

Uluslararası Tiyatro Enstitüsü, 27 Mart gününü “DÜNYA TİYATROLAR GÜNÜ” olarak kabul etti. Bu enstitüye ülkemiz de üyedir. Ülkemizle birlikte, enstitüye üye dünya ülkelerinde 27 Martta Dünya Tiyatrolar Günü kutlanır.

Dünya Tiyatrolar Günü’nde ülkenin sanat ve tiyatro adamları tarafından bildiri hazırlanır. Bu bildiri sahnelerde okunur. Radyo,televizyon, gazeteler de sanatçılarla yapılan konuşmaları ve sahneye konan tiyatro eserlerini yayınlarlar. Televizyonun bu konudaki görevi ve katkısı büyüktür. 27 Mart günü ve gecesi bütün tiyatrolar halka ücretsiz gösteriler vermek için kapılarını ve sahnelerini açarlar. Halkla birleşip, karşılıklı sevgi bağları kurulur ve geliştirilir. Halkın tiyatroyu daha iyi tanıması ve sevmesi için çalışmalar yapılır. Yurtiçi turnelere çıkılır. Köylere kadar gidilerek, halka tiyatro anlatılır, oyunlar sergilenir.

Tiyatro, güzel sanatların bir arada canlandığı çok önemli bir kültür olayıdır. İnsan hayatını bütün özellikleri ile anlatır. Dertlere çare arar. Problemlerin çözüm yollarını gösterir. Amacı,insanlar arasındaki sevgi ve saygıbağlarını güçlendirmek. Birlik ve beraberlik içinde milli bütünlüğü ve mutluluğu sağlamaktır.

Tiyatro; geçmişi, günümüzü, geleceği canlı bir şekilde gözlerimizin önüne serer. Daha iyi anlamamızı sağlar. İnsanların birlik ve beraberlik içinde daha iyiye, daha güzele gitmesini sağlar.

Tiyatro önemli bir eğitim aracıdır. Özellikle çocuk ve gençlerimizin geçmişe bağlı, geleceğe güven duyan bir şekilde yetişmesini sağlar. Çeşitli oyunları ile ağlatır, güldürür ve en önemlisi ağlatırken de, güldürürken de eğitici görevini yerine getirir. Seyredenleri hayata bağlar, başarılı çalışmalar yapmalarını sağlar. Bu yüzden okullarımızda müsamereler olarak başlayan tiyatro çalışmaları güçlenir, gelişir okul tiyatrolarına, gençler tiyatrolarına dönüşür.

Advertisement
27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nde okullarımızda çeşitli çocuk ve gençlere; ait oyunlar oynanır.

Tiyatronun önemi ve faydaları çeşitli yönleri ile ve çeşitli çalışmalarla anlatılır. İmkanı olan okullarımız, öğrencileri tiyatroya götürürler, öğrencilerin tiyatroya ilgi duymaları ve sevmeleri için bütün imkanlardan faydalanılır.

Okullarımızda öğrencilerin ders konularını daha iyi anlamak ve anlatmak için yaptıkları karşılıklı konuşmalar, dramatizeler, monologlar, pandomimler, şarkılı oyunlar, tablolar, müsamereler birer tiyatro çalışmaları değil midir? Bu çeşit çalışmalar, eğitim ve öğretimin en etkili aracıdır. Bu araçtan 27 Martta ve yılın her gününde en iyi ve en geniş şekilde faydalanmak öğretmenlerimizin de en iyi duyguları ve amaçlarıdır. Tiyatro eğitim ve öğretimi kolaylaştıran etkili bir yol ve metottur.

Dünya Tiyatrolar Günü‘nde öğrenciler arasında oyunlar yazımı (senaryo), resim ve karikatür yarışmaları yapılır. Başarılı öğrenciler ödüllendirilir. Küçük komediler ve oyunlar sahnelenir. Günün anlam ve önemi açıklanır. Tiyatro alanındaki Türk sanatçılar tanıtılır. Türk tiyatrosu ve sanatçıları yanında dünyanın ünlü tiyatro yazarları ve sanatçıları ile tiyatro eserleri tanıtılır. Gün okulca en iyi şekilde kutlanır.

Tiyatro

Kaynak: pixabay.com

Tiyatronun Önemi

Tiyatro, insan hayatındaki acı, tatlı olayları ilginç bir konu etrafında birleştirerek her yönüyle bize yansıtır. Tiyatro da spor gibi insanları kaynaştıran, birbirine ısındıran ve asıl önemlisi sevgiyi anlayışı, hoşgörüyü yaygınlaştırarak eğiten bir araçtır.

Eski Yunan döneminde tiyatro çok zenginleşip gelişmiştir. Komedi, trajedi ve dram türlerindeki tiyatro eserleri çoğalmıştır. Sofokles, Aristophanes o dönemin tanınmış tiyatro yazarlarıdır. İngiltere ve Fransa’da tiyatro hızla gelişmiştir. Shakespeare çok yönlü tiyatro eserleri yazmıştır.

Ülkemizde 19. yüzyıla kadar kukla, gölge oyunu, meddahlık ve orta oyunu çeşitleri sunulmaktaydı. 19. yüzyılda tiyatro eserleri yazılıp sahneye konmaya başlanmıştır. Bugün tiyatro; Devlet Tiyatroları, Belediye Tiyatroları ve özel tiyatro sahnelerinde izlenmektedir.

Advertisement

Merkezi Paris’te bulunan ve 1948’de kurulan Uluslararası Tiyatro Enstitüsü 1962 yılında 27 Mart’ı Dünya Tiyatrolar Günü olarak kabul etmiştir. Her yıl 27 Mart günü kutlanan Dünya Tiyatrolar Günü’nde birçok tiyatro, sahnelerini seyircilere ücretsiz olarak açar. Bu anlamlı günde bir tiyatro yazarı, yılın tiyatro bildirisini kaleme alır. Bu bildiri tüm tiyatrolarda okunur.

TİYATROLAR İLE İLGİLİ ÖZLÜ SÖZLER
  • Tiyatro, eğlencelerin en yararlısıdır. (Namık Kemal)
  • Tiyatro olan ülkede, kötülükler, çirkinlikler, yanlışlıklar sürüp gitmez. (William Hazlitt)


Leave A Reply