Dünya Trafik Haftası, Trafik ve İlkyardım Haftası Nedir, Önemi İle İlgili Yazı

0
Advertisement

Her yıl 6 – 13 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Dünya Trafik Haftası anlam ve önemi ile ilgili yazı / kompozisyon, Trafik ve İlkyardım Haftası hakkında bilgi.

Trafik

Kaynak: pixabay.com

Dünya Trafik Haftası

Bugün hayatımızın büyük bir bölümünü kaplayan ve neredeyse onlarsız yapamayacağımız taşıtlar, günümüzde insanlık için önemli bir sorun olan “trafik” konusunu çıkarmıştır.

Taşıtların yaptığı işleri anlatmakla bitiremeyiz. Her an insanlık hizmetindedir. Fakat taşıtlar çoğaldıkça ortaya çıkan sorunlar da çoğalmakta, nerdeyse taşıtlarla insanlar arasında topsuz tüfeksiz bir savaş başlamış bulunmaktadır. 25-30 yıldan beri bu sorun öylesine büyümüştür ki, ülkemizin her yanında binlerce insan ölmekte, onbinlercesi sakat kalmakta ve milyarlarca lira değerindeki millî servet yok olmaktadır.

İnsanlar bu kargaşanın önüne geçebilmek için, uğraşıp didinerek, trafik kuralları adını verdikleri bir düzen kurmuşlardır. Trafik, kısaca tanımlanacak olursa, motorlu-motorsuz taşıtlarla, yayaların ve hayvanların yol üzerindeki hareketlerinin tamamıdır, denebilir. Yol üzerinde hareket halinde olan aracın nerede olursa olsun belli kurallara uyması gerekir.

Zamanla gelişen teknoloji, günümüzde deniz ve hava trafiğini de zorunlu olarak ortaya çıkarmıştır. Bu ölçüde genişleyen ve insanlık için önemli bir sorun haline gelen trafik konusu da bütün dünya ülkeleri arasında önemle ele alınmış, üniversitelerde bu konuda kürsüler bile kurulmuştur. Sonuç olarak bütün dünyada 6-13 Mayıs tarihleri arası “Dünya Trafik Haftası” olarak benimsenmiş ve haftanın önemine yaraşır etkinliklerle geçirilmesi bir anlayış olarak yaygınlaştırılmıştır.

Bizim ülkemizde kurulan trafik örgütü ise, İçişleri Bakanlığı’na bağlı olup, tüm yurdumuzda örgütlenerek gerekli çalışmaları sürdürmektedir. Ayrıca büyük kent belediyeleri de trafik hizmetleri konusunda görev almıştır, ”trafik zabıtası” ekipleriyle trafik polisinin işlerini kolaylaştırmaktadır. Trafik hizmetlerinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin de katkısı olmaktadır.

Advertisement

Trafik kazaları, birçok nedenlerden oluşur. Sürücü ve yayaların trafik kurallarına uymaması, yorgun ve uykusuz taşıt kullanma, sürücünün kendine fazla güveni, yola çıkmadan önce taşıtların teknik yönden gözden geçirilip, kontrol edilmemesi gibi daha bir çok nedenler sayılabilir.

Günümüzde en çok 14 yaşın altındaki çocuklar trafik kazalarına uğramaktadır. İşte bunun için, bugünün küçükleri yarının büyükleri olan öğrenciler, bir trafik kazasında ansızın ölmemeniz, sakat kalıp başkalarına muhtaç olmamanız için, çağımızın motor çağı olduğunu unutmadan, trafik kurallarını öğrenmelisiniz.

Dikkat edeceğiniz trafik kurallarını şöylece sıralayabiliriz:
 1. 1— Kaldırımın kenarında durarak önce sola, sonra sağa sonra tekrar sola bakıp karşıdan karşıya öyle geçiniz.
 2. 2— Yol açıksa, yola dikey olarak koşmadan yürüyünüz.
 3. 3— Duran bir aracın önünden veya arkasından karşıya geçmeyiniz.
 4. 4— Yaya kaldırımı olan yerlerde mutlaka yaya kaldırımından yürüyünüz.
 5. 5— Karşıdan karşıya geçerken trafik polisinin bulunduğu yerlerden, yaya geçitlerinden, üst ve alt geçitlerden veya trafik işaret ve ışıklarının bulunduğu yerlerden geçiniz ve trafik kurallarına mutlaka uyunuz.
 6. 6— Hareket halindeki araçların arkasına takılmayınız.
 7. 7— Karşıdan karşıya geçerken zikzak çizer gibi geçmeyiniz.
 8. 8— Dönemeçlerde gelişigüzel karşıya geçmeyiniz.
 9. 9— Taşıtların geçtiği cadde ve sokaklarda oyunlar oynamayınız.
 10. 10— Kaldırımı olmayan yollarda yolun solundan yürüyünüz.
 11. 11— Sürücülerin de her zaman hata yapabileceklerini unutmadan sürekli dikkatli olunuz.
Yolda olduğu gibi, taşıtların içinde olduğumuz zamanlar da uymamız gereken bazı kurallar vardır:
 1. 1— Taşıt içinde kapı yanlarında durmamalı, kapıların iyice kapanmış olup olmadığını kontrol etmeliyiz.
 2. 2— Taşıtlar durmadan inip, binmemeliyiz.
 3. 3— Taşıt pençerelerinden baş ve kollarımızı dışarıya çıkarmamalıyız.
 4. 4— Taşıtlardan hep sağdan inip binmeyi alışkanlık haline getirmeliyiz.

Bizim uymamız gereken kuralların yanında, sürücüler de bazı kurallara uymalı ki, kazalar mümkün olduğu kadar azalsın. Yapılan istatistiklere göre, yurdumuzda meydana gelen trafik kazalarında sürücüler % 72 oranında kusurlu bulunmuşlardır. Bu sonuç da açık bir biçimde göstermektedir ki, sürücülerimiz yeteri kadar trafik kurallarına uymamaktadır.

Yurdumuzda her yıl binlerce insanın ölümüne (yaklaşık her yıl 5000 kişi) ve sakatlanmasına, ayrıca milyarca liralık millî servetin yok olmasına neden olan trafik kazaları, trafikle uzaktan yakından ilgili olanların tümünün yeteri kadar eğitilip, kurallara uygun hareket etmeleri sağlanırsa en aza indirilebilir. O zaman yurdumuz ve insanlarımız için bir yıkım olan trafik canavarı az da olsa etkisiz hale getirilebilir.

Sevgili öğrenciler! Bulunduğumuz her yer ve ortamda trafik kurallarına uymalı, uymayanları da uyarmalıyız. Bu, bizlerin en büyük yurttaşlık görevi ve aldığımız eğitimin gereği olmalıdır.

Şimdi de trafik ışıklarının renk ve anlamlarını görelim:
 1. 1— YEŞİL IŞIK: Geç, yol trafiğe açık.
 2. 2— SARI IŞIK: Yol trafiğe kapanmak üzeredir. Dikkatli ol.
 3. 3— KIRMIZI IŞIK: Geçemezsin, yol trafiğe kapalıdır.
 4. 4— ARALIKLI YANAN SARI IŞIK: Buradan yavaş ve dikkatli olarak geçiniz
 5. 5_ ARALIKLI YANAN KIRMIZI IŞIK: Dur.

Trafik Haftası Hakkında Bilgi ve Ne Zaman Kutlanır?

Advertisement

Trafik ve İlkyardım Haftası

Trafik ve İlkyardım Haftası Her yıl Mayıs ayının ilk cumartesi günü ile birlikte kutlanmaya başlanır ve çeşitli etkinliklerle kutlanır. Yayaların ve her türlü taşıtların gidiş – gelişlerine Trafik adı verilir. Yolda giden araçların tehlikelerle karşılaşmadan, çarpışma ve kazaya sebebiyet vermeden gidiş gelişlerini sağlamak için birtakım kurallar konmuştur. Bu kurallara Trafik Kuralları denir.

Günümüzde trafik çok büyük bir önem kazanmıştır. Özellikle, büyük şehirlerde trafik, yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Trafik Haftası’nın amacı insanları trafik ve trafik kuralları hakkında bilgilendirmek ve üzücü olaylarla sonuçlanan trafik kazalarını en aza indirmektir.

Trafik deniz, hava ve karayolu trafiği olmak üzere üçe ayrılır. Karayolları üzerine konulan işaret levhaları, ışıklar, yazılar sürücülerin uyması gereken kuralları gösterir.

Yayaların Uyması Gereken Kurallar:
 1. 1. Daima yaya kaldırımından yürümeli, karşıdan karşıya yaya geçitlerinden, üst ve alt geçitlerden geçmeliyiz.
 2. 2. Duran taşıtların önünden ve arkasından geçmemeliyiz.
 3. 3. Taşıt durmadan araçtan inmemeliyiz.
 4. 4. Taşıt aracından indikten sonra telaşla karşıya koş-mamalıyız.
 5. 5. Araçların geçeceği yerlerde top oynamamalıyız.
 6. 6. Trafik lambası bulunan yerlerde yeşil yandığı zaman karşıya geçmeliyiz.
ÖZLÜ SÖZLER
 • Sürat felâkettir.
 • Kaza geliyorum demez.
 • Kazaları araçlar değil, sürücüler yapar.
 • Her trafik kuralı uzun araştırmalar sonucu konulmuştur.
 • Bir anlık dikkatsizlik ömür boyu pişmanlık getirir.
 • Acele giden ecele gider.


Leave A Reply