Dünyada Avcılık

0
Advertisement

Dünyada kara avcılığı nasıl doğdu ve gelişti? Dünyada avcılık sporu, tarihçesi, gelişimi hakkında bilgi.

avcilik

DÜNYADA KARA AVCILIĞI:

İnsanlık tarihinin en ilkel dönemlerinde başlayan avcılık, ilk insan için bir yaşam gereğiydi. Avından sadece yiyecek sağlamakla kalmıyor, derisinden giyecek, kemik, boynuz ve toynaklarından da çeşitli aletler yapıyordu. Arkeolojik bulgular ve gözlemler, ilkel insanın avcılık konusunda yaygın bir uğraş ve beceri birikiminin olduğunu göstermektedir, ilk dönemlerde taşlar yontularak çeşitli biçimlerde savunma ve avlanma aracı olarak kullanıldı. Daha sonraki gelişim devrelerinde av araçları da ilkellikten kurtuldu. Zıpkın, ok, mızrak, sapan gibi araçlar, barutun bulunmasıyla yerini silâha bıraktı.

Tarımın zaman içinde gelişmesi, avcılığı insanlığın tek geçim kaynağı olmaktan çıkardı. Bu defa ürünleri ve sürüleri korumak amacıyla avcılık sürdürüldü. Ayrıca avcının iz sürme ve avına yaklaşma alıştırması yapmasının grup etkinliklerine, bunun sağladığı statüye ve kabile geleneklerinin yaşatılmasına dayanan toplumsal de§eri vardı, ilk zamanlarda avcılığı yalnızca spor amacıyla yapmak, boş zamanı çok olan varsıl hükümdarlara ve soylulara özgü bir uğraştı. Daha sonraları halk arasında da spor amacıyla yapılmaya başlandı.

Avcılık çeşitli ilkel topluluklarda farklı biçimlerde değerlendirilmiş ve gelenekselleşmiştir. Örneğin Eski Mısır’da avcılar ayrı bir toplumsal sınıf oluşturmuşlardır. Eski Yunanlılar arasında avcılık oldukça erken başlamıştır. Tapınak ve saray duvarlarında bulunan av resimlerinden yararlanarak Asurlular ve Babillilerin ava düşkün oldukları ortaya çıkarılmıştır. Buna karşılık Romalılar avcılığı soylulara uygun bir spor olarak görmediklerinden, bu işi alt tabakalardan kişilere ve meslekten avcılara bırakmışlardır.

Advertisement

Avcılıkta ün salanlar arasında bazı Avrupalı bayanlar da yer almıştır. Eisenachlı Prenses Frederica, Hollanda Valisi Maria, Fransa’da Diana de Paitiers, İngiltere’de I. Elizabeth bunlardan birkaçıdır. Av hayvanlarını koruma anlayışı, Orta Çağda avlanma hakkının feodal toprak mülkiyetine bağlanmasıyla ortaya çıkmıştır. Günümüz çağdaş toplumlarında ise avcılık, gelişmiş silâh ve malzemelerle yapılan popüler bir spor dalı olarak görülmektedir.


Leave A Reply