Dünyadaki İlk Kültür Merkezleri

0

Dünyada kurulmuş olan ilk kültür merkezleri, medeniyetler nelerdir? İlk medeniyetler, kültür merkezleri nerede kurulmuştur, özellikleri.

Dünyadaki İlk Kültür Merkezleri

* Dünyadaki ilk kültür merkezleri genellikle verimli nehir kenarlarındaki tarım alanları olmuştur.
* Mezopotamya medeniyeti; Fırat ve Dicle nehirleri arası
* Mısır medeniyeti; Nil nehri etrafında
* Hint medeniyeti; İndus ve Ganj nehirleri etrafında
* Çin medeniyeti; Hoang Ho ve Yang Çe Nehirleri arasında
* Aztek -Maya medeniyetleri; Orta Amerikada
* İnka medeniyeti; Güney Amerikada And Dağları üzerinde
* Akdeniz medeniyetleri; Anadolu (Ege ve Akdeniz) kıyılarında ortaya çıkmıştır.

UYARI; Akdeniz uygarlıkları hariç medeniyetlerin ortaya çıkmasında en önemli unsur verimli tarım alanları olmuştur.

MEZOPOTAMYA UYGARLIĞI

* Mezopotamya Babil,Sümer ve Asurlulara ev sahipliği yapmıştır
* Tarımın gelişmesi meneyitlerin ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır
* Babil’in asma bahçeleri dünyanın yedi harikasından biridir
* Sümerler yazıyı buldu ve tarih başladı
* Asurlularda ticaret gelişmiş böylece önemli keşif ve buluşları Anadoluya taşımışlardır
* İlk kültür merkezlerinin ortaya çıktığı yerdir

MISIR UYGARLIĞI

* Nil Nehri uygarlığın ortaya çıkmasında ana etken olmuştur
* Mezopotamya medeniyetinden etkilenmiştir
* İlk Güneş Takvimini yapan uygarlıktır
* Nil Nehri sürekli taştığında tarım alanlarını yeniden düzenlemek için Geometriden yararlandırlar (Geometri gelişmiş)
* Nil nehrinin yılın belli zamanlarında taşması Astronominin gelişmesine neden oldu
* Nil Nehri Deltası verimli tarım alanlarıdır(Tarım gelişmiş)
* Nil Nehrinde taşımacılık yapılabiliyordu
* Böylece vergi toplamak ve devlet denetimi kolaylaştı

HİNT UYGARLIĞI

* Hindistan, iklimi, besin zenginliği, yaşama kolaylığı yüzünden sık sık dış saldırılara uğrayan bir ülke olmuştur.
* Dış saldırıların yanı sıra Hindistan’da toplumun kaynaşmasını önleyen en önemli faktör, Kast Sistemidir.
* Kast, bir meslekler topluluğudur. Bir kasttan oluş doğuştandır. Başlıca kastlar şunlardır.
1.Brahmanlar (Din Adamları) 2. Asiller(Soylular) 3. Asker- Tacir- Zanaatkarlar 4. Köylüler-İşçiler

Hiçbir Kasta giremeyenlere ise Parya adı verilirdi. Hindistan’da İlkçağda Vedizm, Brahmanizm ve Budizm gibi dinler görülür.
* Hintliler sıfır rakamını bulmuşlardır.

ÇİN UYGARLIĞI

* Himayala Dağlarından dolayı çok istilaya uğramamışlardır
* Hang Ho ve Yang Çe Nehirleri arsında geliştiler(tarım gelişmiş)
* Matematikte Hint Uygarlığından etkilendiler
* Barutu icat ettiler
* 12 Hayvanlı Çin takvimi yaptılar

AZTEK – MAYA UYGARLIKLARI

* 12 milyonluk bir nüfustan oluşan çok büyük ve zengin bir imparatorluk olan Aztekler gelişmiş tarım yöntemlerine, kendilerine ait bir dine, takvime, alfabeye sahiplerdi.
* Aztekleri keşfedenler İspanyollar oldu.
* Aztekler çok tanrılı bir dine inanıyorlardı.
* Dünyanın en büyük piramidi Meksika’da Cholula de Rivadabia’da bulunur. Azteklere ait piramit 182.107 metrekare alan üzerine kurulmuştur ve yüksekliği 54 metredir.
* Aztekler bugünkü orta Meksika bölgesinde 14. ve 16. yüzyıllar arasında yaşamış bir Orta Amerika halkıdır.
* Mayalar kendilerine ait takvimi vardı
* İki uygarlıkta da taş işçiliği, astronomi, matematik gelişmiştir.

İNKA UYGARLIĞI

* Amerika kıtasında Kolomb öncesi varolan en büyük imparatorluk olan inka imparatorluğudur
* İnkalar, Şehirlerini ve kalelerini çoğunlukla And Dağları’nın yüksek kesimlerdeki dik ve sarp yamaçlara inşa etmişlerdi.(Dini inanışlarından dolayı)
* İnka şehirlerinin mimarisi hala bilimadamlarını şaşırtmaktadır. Şehirlerdeki taş merdivenler tüm şehri ve taş evleri ve taş dini binaları geçerek şehirlerin en yüksek noktalarına kadar ulaşmaktadırlar.
* Machu Picchu, bugüne kadar çok iyi korunarak gelmiş olan bir inka antik şehridir.7 Temmuz 2007 tarihinde, Dünyanın Yeni Yedi Harikası’ndan biri olarak seçilmiştir.
* ilk Güneş saatini yapmışlardır,

AKDENİZ UYGARLIKLARI

* iyon,Fenike,Yunan,Roma gibi birçok uygarlıktan oluşur
* Ege ve Akdeniz kıyılarında kurulmuşlardır
* Tarım alanları dardır bu nedenle denizcilikte gelişmişlerdir
* Gemi yapımında ustalaştılar ve deniz ticaretiyle zenginleştiler
* Mısır ve Mezopotamya Uygarlıklarının Batı Akdeniz kıyılarını yayılmasını sağladırlar


Leave A Reply