Dünyadaki Önemli Deprem Alanları, Önemli Fay Hatları ve Riskleri

0
Advertisement

Dünyadaki önemli deprem alanları nelerdir? Dünyada bulunan Deprem kuşakları, bulundukları yerler ve özellikleri, riskleri hakkında bilgi.

Dünyadaki Önemli Deprem Alanları
  • Büyük Okyanus Çevresi: Amerika Kıtası nın genç oluşumlu dağlarının bulunduğu batı kısmı ile, Asya’nın doğusunu içine alır. Bu alanda bulunan Japonya, Dünya’da depremlerin en sık görüldüğü ülkelerden birisidir.
  • Akdeniz Çevresi: Bu bölge genç oluşumlu olduğu için, sarsıntılar sıkça görülür.
  • Hint Okyanusu Çevresi: III. zaman sonlarında oluştuğu için, depremlerin sıkça görüldüğü alanlardandır.

Türkiye’de üç büyük kırık (fay) hattı bulunur.

A. Kuzey Anadolu Fay Hattı (KAF)

Ege’de Saros Körfezi’nden başlar, Marmara Denizi, Sapanca Gölü, Adapazarı, Bolu, Düzce, Çankırı, Tokat, Erzincan, Erzurum üzerinden İran’a uzanır.

B. Doğu Anadolu Fay Hattı (DAF)

Kuzey Afrika ve Lut gölü üzerinden gelip, Hatay, K. Maraş, Adıyaman, Elazığ, Erzincan’a kadar uzanır. Erzincan çevresinde Kuzey Anadolu Fay Hattı ile birleşir. Erzurum üzerinden Ermenistan’a geçer. Doğu Anadolu Fay Hattı ile diğer kolu Elazığ çevresinden Muş, Bitlis, Bingöl, üzerinden Van’a ve İran’a gider.

C. Batı Anadolu Fay Hattı (BAF)

Ege Bölgesi’ndeki kuzeyden güneye doğru yan yana dizilmiş doğu – batı yönlü uzanışa sahip çok sayıda fay yer alır.

Kırık sahalar (fay hatları) yer kabuğunun zayıf ve hareket halindeki bölgeleridir. Volkanik sahalar, genç kıvrım dağları ve deprem alanlarının uzanışı, fay hatlarıyla paralellik gösterir. Çünkü buralar yerkabuğunun hareketli kısımlarıdır.

Advertisement

Akdeniz Bölgesi’nin büyük bir bölümüyle, İç Anadolu Bölgesi’ndeki Konya, Ankara, Sivas gibi iller ve Güneydoğu’nun güneyinde deprem ihtimali azdır. Bunlar haricinde Ergene Havzası, Zonguldak ve çevresinde deprem ihtimali azdır.

Dünya’da ise Grönland Adası, Kuzey Amerika’nın doğusu, Afrika’nın büyük bir kısmıyla, Avrupa ve Asya’nın kuzeyinde deprem olma olasılığı azdır.


Leave A Reply