Dünyayı Birbirine Bağlayan Ağlar

0

Dünyayı birbirine bağlayan ağlar nelerdir? Dünyadaki okyanuslar ve denizyolları, kara ve demiryolları hakkında bilgi.

Advertisement

Dünya’yı Birbirine Bağlayan Ağlar

I. Okyanus-Denizyolları

Dünya ticaretinin en büyük bölümü (yaklaşık 3/4’ü) deniz yoluyla yapılmaktadır. Çünkü denizyolu taşımacılığı kara ve demiryolu ile havayolu taşımacılığına göre daha ucuzdur.

ABD ile Kanada ve Batı ile Orta Avrupa ülkeleri arasındaki ticaret dışında Dünya ticaretinin çoğu denizyollarıyla yapılır.

✓ Kuzey Atlantik Yolu:

Advertisement

Batı Avrupa ile Doğu ve Kuzeydoğu Amerika’yı birbirine bağlar. En önemli denizyoludur. Bunda her iki kıtada tarım, sanayi, ticaret ve bunlara bağlı çeşitli faaliyetlerin gelişmiş olduğu yerlerin bulunması etkili olmuştur.

• Dünya denizyollarının yıllık toplam yük trafiğinin yarısı, yolcu trafiğinin ise yarısından fazlası bu yol üzerindedir.

• Doğu yönündeki taşıma hemen her yıl batı yönündeki taşımanın dört katıdır.

• ABD ve Kanada’dan Avrupa’ya büyük miktarlarda çeşitli gıda maddesi, Avrupa’da bulunmayan ya da az olan hammaddeler ve işlenmiş madde gönderilmektedir. Avrupa ise ABD ve Kanada’ya daha çok sanayi ürünleri göndermektedir.

✓ Batı Avrupa, Akdeniz ve Hint Okyanusu Yolu:

Advertisement

Süveyş kanalının açılmasından sonra önem kazanmış bir deniz yoludur. Batı Avrupa’dan başlayıp Akdeniz, Süveyş Kanalı ve Kızıldeniz’i izleyerek Hint Okyanusuna, oradan Doğu Afrika, Güney Asya, Doğu Asya ve Yeni Zelanda’ya kadar uzanır. Bu güzergâhta:

• Batı Avrupa-Avustralya-Yeni Zelanda

• Batı Avrupa-Güneydoğu Asya

• Uzakdoğu-Akdeniz

• Avrupa-Doğu Afrika yolları önem taşımaktadır.

Advertisement

II. Kara ve Demiryolları

Genellikle yeryüzünde nüfusun yoğun olduğu özellikle gelişmiş ülkelerin bulunduğu yerlerde kara ve demiryolu sıklığı artmaktadır. Dünya’da en uzun kara ve demiryoluna sahip ülkeler gelişmiş ülkelerdir. Ülkelerin kara ve demiryolu uzunluğu ülke yüzölçümü ve nüfusuyla ilişkilendirildiğinde gelişmiş ülkelerdeki kara ve demiryolu ağının sıklığı daha açık bir şekilde görülebilmektedir.


Leave A Reply