Dürziler Kimdir?

0

Dürziler kimdir? Günümüzde Lübnan ve Suriye’nin belirli yerlerinde yaşayan bir mezhep ya da din olan Dürziliğe inanan Dürziler hakkında bilgi.

Advertisement

Tanrılık iddiasında bulunan Fatımi İmparatoru Hâkim’in veziri Hamza ibn Ali tarafından kurulan bir mezheptir. Bugün Lübnan’ın dağlık kesimlerinde, Suriye’nin Havran bölgesinde yayılmıştır. İslâm’dan en fazla ayrılan mezheplerdendir ve bazı yazarlarca Bahailer gibi İslam dini dışında sayılır. Sayıları bugün 294.000 kadardır (165.000’i Suriye’de, 106.000’i Lübnan’da, 23.000’i İsrail’de).

Manoğulları, Şihabiler, Atraşlar, Dürziler’in başına geçip, küçük prenslikler kurmuşlardır. Osmanlı devrinde, kaymakamlık derecesinde olan bu prensliklerin iç idarelerine karışılmamıştır, Dürziler’in amansız düşmanı Lübnan’ın Katolik Arapları olan Maruniler’dir. Bu iki mezhebin XIX. yüz yıl ortalarında ve sonlarındaki çarpışmaları pek kanlı olmuş, Osmanlı devletinin işe karışması ile yatıştırılmış, bastırılmıştır. Fransız idaresinde de Dürziler, sömürge idaresini en fazla uğraştıran unsur olmuştur.

Arapça konuşan,.esas bakımından da Arap olan Dürziler, iri gözlü, kara kaşlı, yakışıklı insanlardır; kumralları çoktur.

Advertisement


Leave A Reply