Düşünce Nedir? Sözlük Anlamı

0
Advertisement

Düşünce ne anlama gelir? Düşünce kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1. Uzay ve zamanın ötesinde, öznenin dışında, kendiliğinden var olan, duyularla değil, yalnızca ruhen algılanabilen asıl gerçeklik, mütalaa, fikir, ide, idea
“Bu düşünce ona epeyce azap verdi.” – A. Midhat
2. Dış dünyanın insan zihnine yansıması
3. Niyet, tasarı
4. Tasa, kaygı, sıkıntı
“Benim de mi düşüncelerim olacaktı / Ben de mi böyle uykusuz kalacaktım?” – O. V. Kanık
5. İlke, yönetici sav
Karşılıklı görüş bildirme, fikir teatisi
Düşüncenin dış baskı ve yasaklarla sınırlandırılmaması, fikir hürriyeti
Bir düşüncenin arkasında gizli tutulan asıl düşünce, art niyet
Kökleşmiş inanışlara aykırı olarak ileri sürülen düşünce, paradoks
Bilim temeline dayanan özgür eleştirici, araştırıcı ve bağımsız düşünce
Karşı görüş
görüşünü bildirmek
bir kimsenin ne düşündüğünü anlamak
derin derin düşünmek
“Rıhtımda bir aşağı bir yukarı dolaşanları seyre müsait bir iskemlede düşünceye daldım.” – S. F. Abasıyanık
bir görüşe veya karara varmak, bir inanca ulaşmak


Leave A Reply