Düşünce Özgürlüğü İle İlgili Kompozisyon

2

Düşünce Özgürlüğü nedir? Düşünce Özgürlüğü konulu kompozisyon örneği. Düşünce Özgürlüğü konulu yazı.

GERÇEK ÖZGÜRLÜK

Advertisement

İnsan önce kendini bilme özgürlüğüne kavuşmalıdır. Yunus, bunun için «İlim, kendin bilmektir» demiştir, toplumun genel ve özel niteliklerini öğrenen ve daha geniş anlamda komşu ulusların yaşayışını, düşünüşünü izleyebilen İnsan özgürlüğün eşiğine adımını atmış demektir.

Hem maddî, hem de manevî yaşantımızın gerçeklerini okuma, deney ve gözlem yolu ile öğrenme özgürlüğüne sahip olmalıyız. Bu da önce disiplinli bir aile ve okul eğitimiyle gerçekleşebilir. Kişi ilgi duyduğu her alanda, öğrenmek istediği varlıkların sırrını çözebilme özgürlüğüne kavuşabilmelidir.

insan herşeyden önce düşünen bir varlıktır. Dekart «Madem ki düşünüyorum o halde varım» diyerek insan olarak yaşamanın ancak düşünme yetisiyle mümkün olabileceğini söylemiştir.

Düşünce özgürlüğüne açılan kapı ilgi yolundan geçer. ilgi duyduğumuz varlıklar karşısında düşünebiliriz. Zevk duyduğumuz, hoşlandığımız bir varlığın diğer varlıklarla olan ilişkisini kıyaslamalı bir şekilde değerlendirmeye çalışırız. Bu değerlendirme bizi gerçeğe ulaştırır. Sevdiğimiz, saydığımız ve zevk duyduğumuz varlıkların niteliklerini araştırır ve sonuca varmaya çalışırız. Bu yoldan giderken kafamızda çeşitli kavramlar doğar ve bu da bizi düşünme özgürlüğüne götürür.

Advertisement

İnsana gerçek huzuru veren inanç duygusu; büyüklüğü karşısında etkilendiğimiz, faydasını gördüğümüz iyiliğinden yararlandığımız, güzelliğine hayran kaldığımız, bize mutluluk getiren varlıklarla doğar. Ayrıca olumlu, cesaret yapıcı kuvvet, faydalı enerji, şaşmaz adalet de bizde inanç duygusunu kökleştirir ve geliştirir.

O halde bilgimizi, düşüncelerimiz ve imanımızı, hiçbir çıkar gözetmeden önce ailemizin, sonra çevremizin ve ulusumuzun hayrına dile getirebilmeliyiz. Bilgisini, düşüncesini ve imanını özgürlük havası içinde söyleyebilenler gerçek özgürlüğün olumlu ışığında yollarını aydınlatmış olurlar.


2 yorum

Leave A Reply