Duvar Kağıdının Tarihçesi

0

Duvar kağıdı nedir? Duvar kağıdının özellikleri, tarihçesi, kullanım alanları, tarihteki yeri hakkında bilgi.

Advertisement

DUVAR KAĞIDI

Duvarları süslemek için yüzlerine yapıştırılan, üzeri çeşitli şekil, resim ve motiflerle süslü, boyalı veya boyasız basılmış kağıtlardır. Duvarlara yalnız kağıt kaplanmaz, çeşitli cins bez, kumaş, halı, deri gibi muhtelif cins örtüler de kaplanır. Bu bakımdan, bunlara «duvar örtüleri» denir. Üzerinde şekiller, resimler bulunan bu örtü ve kağıtlara şekil ve resimler sonradan işlenirse «işleme duvar örtüsü», «işleme duvar kağıdı» denir.

Duvar kağıdı veya örtüsü kullanmak usulü çok eski tarihlere kadar uzanır. En eski çağlardan beri duvarlar renkli ipliklerle işlenmiş nakışlı, resimli kumaş ve derilerle kaplanırdı. Babilliler, Asurlular tapınaklarının duvarlarını resimli, nakışlı derilerle, halılarla, altın veya gümüşle dokunmuş kumaşlarla süslerlerdi. Ortaçağ’ın ilk yüzyıllarında kiliselerin içi işlemeli, nakışlı kumaşlarla süslenirdi. Bu gibi süs örtülerini dokumak için manastırlarda tezgahlar meydana getirilmişti.

Doğu ülkelerinde duvar kağıdı ve duvar örtüleri sanatı Batı’dan çok daha ileriydi. XII. yüzyılda Haçlılar Doğu’dan dönüşlerinde Avrupa’ya birçok yenilikler getirdiler. Böylece duvar kağıtları, duvar örtüleri şatolara kadar girdi. Duvar örtülerindeki dini mevzular da yerlerini çeşitli çiçek ve bezemelere bıraktı. Böylece, İtalya’da, Fransa’ da duvar kağıdı üzerinde süs, resim ve motifler yapan ressamlar, duvar örtüleri dokuyan sanatkarlar ortaya çıktı. Zamanla İtalya’da, Fransa’da birer tablodan farksız duvar örtüleri yapılmaya başlandı. Bu örtülere «Goblen» dendi.

Advertisement

Bu sanat eserleri zamanla eski değerini kaybetti, yerini- yalnız duvar kağıtları aldı. Duvar kağıtları sanayii ilerlerken eski sanat değerinden çok şeyler kaybetti. Bugün özel rotatif baskı makineleriyle milyarlarca metre duvar kağıdı yapılmaktadır.


Leave A Reply