Duygu Nedir? – Sözlük Anlamı

1

Duygu ne anlama gelir? Duygu kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1. Duyularla algılama, his
“Bitkilerde duygu var mı?”
2. Belirli nesne, olay veya bireylerin insanın iç dünyasında uyandırdığı izlenim
“Bu laflarda gerçek payı ne kadar çoksa duygu payı da ondan az değildir.” – B. Felek
3. Önsezi
“Yolunuzu değiştirmeniz lazım geldiğini de sezecek kadar bir duygum vardır.” – A. Gündüz
4. Nesneleri veya olayları ahlaki ve estetik yönden değerlendirme yeteneği
5. Kendine özgü bir ruhsal hareket ve hareketlilik
“Bütün bu hatıraların yerini bir tek duygu, fena bir duygu, ‘fenayım, fena oluyorum, çok fenayım’ duygusu kapladı.” – P. Safa
bir duygu oluşturmak
bir duygu oluşmak
Karşısındaki kişinin kendisine acımasını ve istediğini yapmasını sağlamak amacıyla sergilenen davranışlar bütünü
Kişinin gerçeklere uyan veya uymayan sebeplerle, kendini yetersiz, yeteneksiz ve güçsüz görme duygusu, aşağılık hissi, aşağılık kompleksi
“Bu aşağılık duygusundan kurtulmak için kim olursa, nasıl olursa olsun, bir evlenme yapıyorlar.” – N. Meriç
İnsanın ruh dünyasında oluşan çekinme duygusu, utanç duygusu
Yalnız başına ilerleyen, belli bir sebebi bulunmayan, öbür hastalıklı durumlara bağlı olmayan hastalık, idiyopati
Kişinin, yeni bir yaşantıyı eskiden de yaşamış olduğu yolundaki duygusu, görmüşlük hissi
Kişinin kendini bazı yönlerden veya genellikle insanların çoğundan üstün görmesi, üstünlük hissi, üstünlük karmaşası, üstünlük kompleksi
Bazı kişilere veya varlıklara karşı duyulan ve belirli bir sebebe dayanmayan hoşnutsuzluk durumu, antipati
Kişinin ahlaki, dinî kuralları çiğnediğini sezmesi sonucu bilinçli veya bilinçsiz olarak kapıldığı ve kendisiyle ilgili değer yargılarını sarsan duygu, suçluluk hissi
Kişinin karşılaştığı üzücü herhangi bir durum üzerine acıma duyması, acıma hissi
Utanma duygusu
Advertisement

1 Yorum

Reply To Anonim Cancel Reply