Duymak ile Dinlemek Arasındaki Fark, Gerçekten Dinlemek ve Duymak Farkı

0

Duymak, işitmek ile gerçekten dinlemek arasındaki fark nedir? Dinlemenin yararları ve avantajları nelerdir, hakkında yazı.

Advertisement

Duymak ile Dinlemek Arasındaki Fark

Dinlemek veya İşitmek

İşitmek hiç çaba gerektirmeyen, sesin kazara gelmesiyle, otomatik bir beyin cevabıdır. Çoğu zaman seslerle çevriliyizdir. Örneğin, uçak sesleri, çim biçme makineleri, araba sesleri, tencere ve tavaların çıkardığı sesler benzeri şeylere alışkınızdır. Bu rastlantısal sesleri duyuyoruz ve onları görmezden gelmek için kendimizi eğitiyoruz. Bizim için çok önemli olan sesleri filtrelemeyi öğreniyoruz, tıpkı evimizin zili, cep telefonlarımız ve bizim için daha önemli olan diğer sesleri duymayı tercih ettiğimiz gibi.

Öte yandan dinlemek, kazayla değil, amaca yöneliktir ve odaklanma gerektirir. Sonuç olarak, motivasyon ve çaba gerektirir. Dinleme, en iyi şekilde, bir konuşmacı tarafından ifade edilen anlamların anlaşılması amacıyla aktif, odaklanmış, konsantre bir dikkattir. Ancak maalesef çoğu kimse doğru şekilde ve aktif olarak dinleme alışkanlığına sahip değildir

Dinlemenin Faydaları

Yazının icadından önce insanlar neredeyse tüm bilgiyi, bazı gösterme ve anlatım kombinasyonları aracılığıyla aktardılar. Yaşlılar aşiret tarihlerini dikkatli izleyicilere okurlardı. Dinleyiciler, dinî öğretileri coşkuyla karşıladılar. Efsaneler, halk hikâyeleri ve eğlence amaçlı hikayeler sadece seyircilerin dinlemeye hevesli olduğu için hayatta kaldı. Ancak günümüzde, gerçek zamanlı dinleme yoluyla değil, okuma ve elektronik kayıtlar yoluyla bilgi edinebiliriz. Dikkatiniz dağıldığında geri dönüp bir kaydı tekrar oynatabiliriz. Buna rağmen, gerçek zamanlı dinlemede daha aktif ve yetkin hale gelmek suretiyle en az dört avantaj elde edebilirsiniz.

Daha iyi bir öğrenci olursunuz

Bir sınıfta sunulan materyale odaklandığınızda, sadece bir derste kullanılan kelimeleri değil, vurgularını ve daha karmaşık anlamlarını tanımlayabilirsiniz. Daha iyi notlar alırsınız ve eğitmenin düşüncelerini, bilgilerini ve sonuçlarını daha doğru bir şekilde hatırlarsınız. Çoğu zaman, eğitmenler hangi bilgilerin önemli olduğu, ödevlerle ilgili özel beklentiler ve hatta sınavda hangi materyalin bulunabileceği hakkında sözlü ipuçları verir, bu nedenle dikkatli dinleme yararlı olabilir.

Advertisement

Daha iyi bir arkadaş olursunuz

Kendileri için önemli olan düşünce ve deneyimleri ifade eden insanlara en iyi şekilde dikkat ettiğinizde, bu bireyler sizi refahlarını önemseyen biri olarak görecektir. Bu gerçek, yalnızca dinlediğinizde ve fikirlerinizi, eleştirileriniz ve tavsiyeleri eklemekten kaçındığınızda mümkün olur.

İnsanlar sizi akıllı ve algılayıcı olarak görür

Başkalarına iyi dinlediğinizde, kendinizi insanlara ve olaylara meraklı ve ilgi duyuyor olarak gösterirsiniz. Ayrıca, duyduklarınızın anlamlarını anlama yeteneğiniz sizi daha bilgili ve düşünceli bir kişi haline getirecektir.

İyi Dinleyici olmak Toplum için konuşmanızı da geliştirir

Başkalarını iyi dinlediğinizde, insanların argümanları nasıl oluşturdukları ve bilgi sunmalarıyla ilgili üslup bileşenleri hakkında daha fazla bilgi almaya başlarsınız. Sonuç olarak, konuşmalarda etkili olan ve olmayanları daha iyi analiz edebilme yeteneğine sahip olursunuz. Örneğin, diğerlerinin konuşmalarında sözlü olarak kaynaklara nasıl alıntı yaptıklarına gerçekten dikkat ederek, sunumunuzda kaynakların nasıl daha etkili bir şekilde alıntı yapılacağı konusunda fikir sahibi olabilirsiniz.


Leave A Reply