Duymak İşitmek İle İlgili Atasözleri Deyimler, Anlamları ve Açıklamaları (Duymak Geçen)

0
Advertisement

Duymak, işitmek ile ilgili atasözleri ve deyimler nelerdir? İçinde duymak geçen atasözleri, deyimler, anlamları ve açıklamaları

Duymak İşitmek İle İlgili Atasözleri Deyimler

Duymak İşitmek İle İlgili Atasözleri Deyimler

Atasözleri

 • bir korkak bir orduyu bozar
  bir toplumda korkak kişi, kaygılı, heyecanlı sözleriyle kargaşa çıkarır.
 • bir (sağ) elinin verdiğini öbür (sol) elin duymasın (görmesin)
  birine yaptığın iyiliği gizli tut.
 • kara haber tez duyulur
  ölüm gibi kötü haber çabuk yayılır.
 • kötü haber tez duyulur
  ölüm gibi kötü haber çabuk yayılır.
 • Mısır’daki sağır sultan bile duydu
  duymayan kalmadı.
 • sağır işitmez (duymaz) uydurur (yakıştırır)
  sağır, yanında konuşulan şeyleri işitmez ama konuşanların durumuna bakarak ve anladığını sanarak bir şeyler yakıştırıp söyler.
 • verirsen doyur, vurursan duyur
  yaptığınız iş, amacın gerçekleşmesini sağlayacak nitelikte olmalıdır.
 • bir dokun bin ah işit (dinle) (kâseifağfurdan)
  insanları konuşturmak için biraz dertlerini deşmek yeter.
 • istediğini söyleyen istemediğini işitir
  bir kimseye hakaret etmek, ağır sözler söylemek doğru değildir, o da ağır sözlerle karşılık verir.
 • kızım sana söylüyorum (dedim) gelinim sen anla (işit)
  1) doğrudan doğruya kendisine söylenemeyen düşünce ve uyarıların, o kimsenin çok yakınına söylendiğinde kullanılan bir söz; 2) herhangi birine dolaylı olarak söylenecek uyarı söz konusu olduğunda kullanılan bir söz.

Deyimler

 • acı çekmek (duymak)
  1) ağrı, sızı duymak: Ameliyattan sonra çok acı çekti. 2) mec. üzülmek, üzüntü içinde kalmak: ‘Bu faciaya bizzat karışmışım gibi bir acı duyuyordum.’ -Y. K. Karaosmanoğlu.
 • ağzından çıkanı (çıkan sözü) kulağı duymamak (işitmemek)
  sözlerini tartmadan söylemek.
 • alaka duymak
  ilgi duymak.
 • antipati duymak
  kanı kaynamamak.
 • arzu duymak
  birine veya bir şeye karşı istek duymak.
 • azap duymak
  acı çekmek, üzülmek: ‘Bu şehrin, takdir fukaralarının orta malına dönüşmüş olmasından azap duyuyorum.’ -A. Boysan.
 • (bir kimseye, bir şeye) ihtiyaç duymak
  o kimse veya şey gerekli saymak.
 • (bir şeyden) zevk almak (duymak)
  hoşlanmak, beğenmek: ‘Yılan gibisin, insanları sokmaktan zevk alırsın.’ -N. Hikmet.
 • (bir şeye) merak sarmak (duymak, salmak)
  bir şeyi edinme, yapma veya onunla uğraşma isteğine kapılmak, bir şeye eğilim duymak: ‘Bu adama, her gördüğüm vakit, merhamet ve korku ile karışık bir merak duyuyordum.’ -R. N. Güntekin. ‘Miralay beyimiz, emekli olduktan sonra komisyonculuğa kalkan veya cins tavuk yetiştirmeye merak salan soydan değildir.’ -H. Taner.
 • (bir şeyi) içinde duymak
  hissetmek, varlığını algılamak: ‘Donmak üzere olan insanların tatlılığını içimde duymaya başladım.’ -S. F. Abasıyanık.
 • (birine) sempati duymak (beslemek)
  birini sevimli, cana yakın bulmak: ‘Şahsıma karşı gerçek bir sempati besliyordu.’ -R. H. Karay.
 • duygu uyanmak
  bir duygu oluşmak.
 • … duygusu uyandırmak
  bir duygu oluşturmak: ‘Bu çeşit mülahazalar bizde ancak bir isyan duygusu uyandırabilirdi.’ -Y. K. Karaosmanoğlu.
 • duymazlıktan gelmek
  ilgilenmek istemediği için duymamış gibi davranmak: ‘Evine gönderilen haberleri hep duymazlıktan gelmişti.’ -Y. K. Karaosmanoğlu.
 • duyulur duyulmaz
  1) çok alçak ancak işitilebilen (ses); 2) haber öğrenilir öğrenilmez.
duyum almak
bir konu hakkında haber almak, bilgi edinmek.
 • duyuruda bulunmak
  duyurmak.
 • eziklik duymak
  kendini mahcup hissetmek.
 • ferahlık duymak
  içinin açıklığını, rahatlığını hissetmek: ‘Şimdi karşımda alevden bir duvar görüyor, içimde bir ferahlık duyar gibi oluyorum.’ -A. Ağaoğlu.
 • gereksinme duymak
  ihtiyacı olduğunu anlamak: ‘Doğrusu ya, açık havaya, yeni yüzlere, yeni sözcüklere gereksinme duyuyorum.’ -T. Uyar
 • gurur duymak
  gururlanmak: ‘Bu acıya kendi sebebiyet verdiğini hissetmekten gurur duyuyordu.’ -H. E. Adıvar.
 • güven duymak (beslemek)
  güvenmek, inanmak.
 • güvensizlik duymak
  güvenmemek: ‘Dikkatle dinlemiyordu bu haberleri. Aksine gittikçe artan bir güvensizlik duyuyordu söylenen sözlere.’ -N. Cumalı.
 • hayranlık duymak
  çok beğenmek, tutkuyla bağlanmak: ‘Her zaman, uyumayı düşündüğü anla uykuya dalması bir olan yapısına hayranlık duymuşumdur.’ -A. Kutlu.
 • haz duymak
  hoşlanmak: ‘O, kullanmaya alışık olduğu bu şartlı eşyasını gördükçe ve elledikçe bir haz duyardı.’ -A. Ş. Hisar.
 • heyecan duymak
  heyecanlanmak.
 • hicap duymak (etmek)
  utanmak: ‘Kalem aldın kaşlarını çatmaya / Hicap ettim adın sual etmeye’ -Dadaloğlu.
 • hoşnutluk duymak
  memnun olmak: ‘Durumumdan artık kaygılanmadığımı, tersine oldukça hoşnutluk duymakta olduğumu fark ediyorum.’ -İ. Aral.
 • hüzün duymak
  hüzünlü duruma gelmek, üzülmek.
 • ilgi duymak
  bir işe, bir olaya, bir kimseye önem vermek, yakınlık duymak: ‘Yeni istidatlara her zaman ilgi duyan bir büyük sanatçı idi.’ -C. Uçuk.
 • iliklerinde duymak
  benliğinde yoğun bir biçimde hissetmek.
 • istek duymak
  bir şeye karşı eğilim duymak, arzulamak.
 • iştiyak duymak
  göreceği gelmek, özlemek.
 • kıvanç duymak
  1) övünmek; 2) sevinmek, mutlu olmak: ‘Daha sonra olacakları harfiyen bilmeme rağmen, ben bile kıvanç duyardım o an orada bulunmaktan.’ -E. Şafak.
 • kin duymak
  birine karşı öç alma duygusunu yaşatmak veya bu duyguyu hissetmek: ‘Herkes ancak bir iki düşman için kin duyar.’ -A. Ş. Hisar.
 • kokusunu (koku) almak (duymak)
  1) bir nesnenin kokusunu algılamak: ‘Yaz yağmuru yağdığı vakit burada toprağın güzel kokusunu duymak mümkündür.’ -M. Ş. Esendal. 2) mec. gizli tutulan bir şeyi sezmek: ‘Yılların gazetecisisin oğlum, iyi haberin kokusunu kilometrelerce uzaktan alırsın.’ -A. Ümit.
kuşku beslemek (duymak)
kuşkulanmak.
 • merhamet duymak
  acıma veya şefkat duygusu uyanmak veya kabarmak: ‘Ömrümde hiç kimseye bu kadar saf ve derin merhamet duymamıştım.’ -P. Safa.
 • minnet duymak
  birinin iyiliğine karşı kendini ona borçlu saymak: ‘Bana karşı gösterilen bu güven ve sevgiden dolayı çok minnet duymama rağmen, siyasi hayata atılmak istemiyordum.’ -H. E. Adıvar.
 • nedamet duymak (getirmek)
  pişman olmak: ‘Ben şimdi nedamet getirdim.’ -P. Safa.
 • nefret duymak
  birinden tiksinmek, hoşlanmamak: ‘Gönlümde o zamana kadar duyduğum nefret yerine büyük bir korku titriyordu.’ -M. Ş. Esendal.
 • onur duymak
  onurlanmak: ‘Piyesini sahneye koymaktan büyük onur duyduğunu söyledi.’ -C. Uçuk.
 • ölümün soluğunu ensesinde duymak (hissetmek)
  her an öleceğini beklemek, ölüm korkusu ile dolu olmak: ‘Yüz yaşından daha çok insan ne kadar yaşar ki ölümün soluğunu ensemde duyuyorum.’ -Y. Kemal.
 • övünç duymak
  iftihar etmek, kıvanmak: ‘Sevgili eşini kaçırarak almış olmaktan büyük övünç duyardı.’ -H. Taner.
özlemini duymak
yürekten istemek, arzu etmek.
 • pişmanlık duymak (getirmek)
  pişman olmak: ‘Buraya kalkıp geldiğinden dolayı pişmanlık duyuyordu.’ -E. E. Talu. ‘Gerçekte, hükûmet görevine girmiş olduğuma pek çok pişmanlık getirdim.’ -S. Birsel.
 • rahatsızlık duymak
  tedirgin olmak, huzurunun ve rahatının kaçtığını hissetmek: ‘Anasını ayakta, kara, korkunç bir yüzle görünce tuhaf bir rahatsızlık duydu.’ -H. E. Adıvar.
 • ruhu (bile) duymamak
  haberi olmamak, anlamamak: ‘Birinin yukarıdan topladığını öteki sokağa taşır, konak soyulduğu hâlde, kimsenin ruhu bile duymaz.’ -H. E. Adıvar.
 • saygı duymak (beslemek)
  birine, bir şeye karşı saygı hissetmek: ‘Şakır şakır yağan yağmurlara benzeyen insanlara, düşmanım da olsalar saygı duyarım.’ -N. Kemal.
 • takatsizlik duymak
  güçsüz ve kuvvetsiz kaldığını anlamak: ‘Yere uzanmak isteyecek kadar vücudunda takatsizlik duyuyordu.’ -P. Safa.
 • tepki duymak
  bir olay veya durum karşısındaki düşüncesini söz veya davranışla belirtmek: ‘Eski alışkanlıkların yanı sıra genel yaşantıya tepki duymuşlardı.’ -C. Külebi.
 • utanç duymak
  utanmak: ‘Bundan utanç duyuyor, utanılacak pek az şey yapan birisi olarak da gerginleşiyordu.’ -T. Buğra.
 • vicdan azabı çekmek (duymak)
  istenilmeden veya bilinçsizce yapılan kötü bir işten dolayı üzülmek, pişmanlık duymak.
 • vurdumduymaz kör ayvaz
  duygusuz.
 • vurdumduymazlıktan gelmek
  aldırış etmemek, umursamamak, önem vermemek: ‘Şimdi böyle bir iftira karşısında bizim için vurdumduymazlıktan gelmeye imkân kalır mıydı?’ -Y. K. Karaosmanoğlu.
 • yabancılık duymak
  bir kimseye, bir şeye alışamamak: ‘Kendisini uykuya veremiyor, her dakika yabancılık duyuyor.’ -M. Ş. Esendal.
 • yakınlık duymak
  birine karşı sevgi veya ilgi duymak: ‘İkisi de birbirlerine yakınlık duyuyorlardı.’ -R. H. Karay.
 • yeis duymak
  üzüntü çekmek, kahrolmak: ‘Bu kelimeyi işitince derin bir yeis, anlatılmaz bir elem duyarım.’ -Ö. Seyfettin.
 • azar işitmek
  azarlanmak: ‘Buna rağmen bir kez bile azar işitmeyişinden, arkadaki sessiz tartışmanın ne denli ciddi olduğunu kestirebiliyordu.’ -E. Şafak.
 • davul çalsan işitmez
  1) sağır; 2) uykusu çok ağır, derin uykuda.
 • işitmezliğe getirmek (işitmezlikten gelmek)
  işitmemiş, duymamış gibi davranmak, aldırmamak.
 • kulağı ağır işitmek
  kulağı iyi işitmemek.
 • laf işitmek
  azarlanmak, birisi kendisine darılmak: ‘Kaç kere laf işittim bu yüzden, sineye çektim.’ -A. Kulin.
 • söz işitmek
  laf işitmek.


Leave A Reply