Düzenli Ordunun Kurulması

0
Advertisement

Milli Mücadele esnasında kurulan Düzenli Ordunun kurulma sebepleri ve düzenli ordunun kurulmasının sonuçları özet ve maddeler halinde.

DÜZENLİ ORDUNUN KURULMASI

Mondros’tan sonra yalnızca Doğu Anadolu’da bazı birlikler ile birkaç yerde küçük askeri üniteler kalmıştı.

Düzenli bir Ordu olmadan, sadece Kuvayi Milliye’nin dağınık güçlerine dayanılarak kurtuluş savaşırım kazanılması olanaksızdı.

Üstelik Kuvayi Milliye birlikleri giderek zararlı olmaya başlamışlardı.

Advertisement

a. Devlet otoritesini tanımak istemiyor,

b. Emirlerini yerine getirmeyen memurları tutukluyor, hatta ölüm cezasına çarptırıyorlardı.

c. Hukuk dışı yöntemlere başvuruyorlardı.

d. Halkta bir güvensizlik yaratmışlardı.

Advertisement

TBMM bu durumun devamına daha fazla izin veremezdi.

Gediz Muharebelerinde Kuvayi Milliye birlikleri yetersiz kalmış, Batı Anadolu’nun büyük bir bölümü Yunanlıların eline geçmişti.

Bunun üzerine Batı Cephesi komutanı Ali Fuat Cebesoy ile Çerkez Ethem ve kardeşleri arasında anlaşmazlıklar çıkmış, karşılıklı suçlamalar başlamıştı.

TBMM, Ali Fuat Paşa’yı, Batı Cephesi komutanlığından alarak Moskova elçiliğine atadı.

Advertisement

Batı Cephesi de ikiye ayrılarak, Kuzey ve esas kısım olan Batı Cephesi’ne Albay İsmet Bey, güneyde açılan ikinci cepheye de Albay Refet Bey atandı.

İsmet Bey, bölgesindeki Kuvayi Milliye güçlerinin düzenli ordu saflarına katılmalarını emretti ve düzenli ordunun kurulmasına böylece başlanmış oldu.

Bir yandan da Anadolu halkı yeniden askere çağrıldı. Böylece asıl mesleği askerlik olan komutanların yönetiminde ulusal ordu oluşmaya başladı.

Bir yandan da askerden kaçmaları önlemek için sert önlemler alındı. İstiklal Mahkemeleri de bu konuda üzerlerine düşeni yerine getirerek emirlere uymayanlan şiddetle cezalandırdılar.

Advertisement

Bundan sonra TBMM, tüm varlığıyla orduyu güçlendirmeye ve geliştirmeye çalıştı.

ÇERKEZ ETHEM’İN AYAKLANMASI

Çerkez Ethem ve Demirci Mehmet Efe dışındaki çeteler ve milisler herhangi bir sorun çıkarmadan düzenli ordunun saflarında yerlerini aldılar.

Çerkez Ethem; Batı Cephesinde; ve ayaklanmaların bastırılmasında yararlı hizmetlerde bulunmuştu. Bu nedenle Mecliste kendisine karşı büyük bir güven vardı.

Advertisement

Bütün bunlara güvenen Ethem, düzenli orduya girmeyi reddetti. Bununla da yetinmeyerek valilere emirler verme, halktan para toplama gibi TBMM’nin otoritesini yok saymaya yönelik faaliyetlerine devam etti. Mustafa Kemal, Ethem’i ikna etmek için bizzat Batı Cephesi’ne gitti. Ancak Ethem, bütün uzlaşma çabalarını sonuçsuz bıraktı.

Bunun üzerine Ethem kuvvetleri üzerine harekata geçildi. Zor durumda kalan Ethem ve kardeşleri canlarını kurtarmak için Yunan Ordusu’na sığındılar. Kuvvetlerinin bir kısmı ulusal ordu saflarına geçti. Böylece ulusal ordunun kurulmasını güçleştiren son engel de ortadan kaldırıldı.


Leave A Reply