Düzenli Ordunun Kurulması (Özet)

0

Milli mücadele esnasında düzenli ordunun kurulmasının nedenleri, kurmak için neler yapılmıştır, hakkında bilgi.

duzenli-orduDüzenli Ordunun Kurulması; Osmanlı İmparatorluğunun son dönemlerinde ordu da gerilemiştir. Modern esaslara dayanan ordu, II. Mahmut tarafından kuruldu. Kurulan bu ordu XIX. yüzyıldaki yenilik hareketlerine öncülük etti. II. Meşrutiyet ordunun eseridir. Balkan Savaşları ve I. Dünya Savaşında ordunun durumları birinci ciltte belirtilmiştir.

Advertisement

8 Kasım 1920’de TBMM ile kurulan devletin buyruğunda Ordu, tekrar örgütlendirilmiştir. Gücünü ulusal egemenlikten alan ordu Kurtuluş Savaşını başarı ile tamamlayacaktır.

TBMM’si düzenli orduyu kurmak için:

1. Bir kısım Kuva-yi Milliye birliklerini bünyesine almıştır.

2. Halktan düzenli orduya katılmalarını istemiştir. Eğitilmeleri için komutan ve subayları görevlendirmiştir.

Advertisement

Düzenli ordunun kurulması sebeplerini de şöyle sıralayabiliriz.

1. Kuva-yi Milliye birliklerinin askerlik yeteneğinden yoksun olması otorite altına alınamaması.

2. Olumsuz çalışmaları sonucunda halkın, Kuva-yi Milliye birliklerine güven duygusunun azalması.

3. Yunan ilerleyişini durdurulamamaları Batı Anadolu’nun büyük bir kısmının Yunanlıların eline geçmesi.

Mustafa Kemal Paşa’nın TBMM’inde yaptığı konuşmalar sonucunu verdi. Batı cephesi yeni ordunun ihtiyaçlarına göre Çerkez Ethem birlikleri dışında yeni baştan düzenlendi. Doğuda Kazım Karabekir komutasında düzenli birlikler vardı. Güneyde Kuva-yi Milliye birlikleri Fransızlara karşı başarılıydı. Buradaki birliklere düzen ve disiplin altına alındı.

Advertisement


Leave A Reply