Düzgün Doğrusal Hareket Grafikleri

0
Advertisement

Düzgün Doğrusal Hareketin ivme-zaman, hız-zaman, konum-zaman grafikleri nasıldır, grafiklerin açıklamaları.

1. İvme-zaman grafiği :

ddh-ivme-zaman
İvme sıfır olduğuna göre, ivmenin zamanla nasıl değiştiğini gösteren grafik Şekildeki gibidir. Grafik daima zaman eksenine çakışık bir doğrudur.

2. Hız-zaman grafiği :

ddh-hiz-zaman-1

Hız sabit olduğu için bu hareketin hız-zaman grafiği, Şekil 1 deki gibi, zaman eksenine paralel bir doğru olur. Şekle dikkat edilirse, taralı alanın kısa kenarı hızın değeri, uzun kenarıysa zaman olduğundan bu alan hız çarpı zaman değerine eşittir. Bu da cismin yerdeğiştirmesini verir. O halde hız-zaman grafiklerinin altındaki alan yerdeğiştirmeyi verir.

Advertisement

ddh-hiz-zaman-2

Şekil 2 deki gibi bir grafik verildiğini düşünelim. Bu grafiğin 0-t aralığındaki bölümü cismin 2v hızı ile gittiğini, t1– t2 aralığındaki bölümüyse V hızıyla geri döndüğünü anlatır. Yani negatif bölgedeki hız grafiği geri dönüşünü ya da önceki hareketle ters yönde hareketi anlatır. Taralı alanların cebirsel toplamıysa cismin toplam yerdeğiştirmesini ya da konumunu verir.

3. Konum-zaman grafiği :

ddh-konum-zaman

Düzgün doğrusal harekette hız sabit ve yerdeğiştirme zamanla doğru orantılı olduğundan grafik genel olarak Şekildeki gibidir. Grafikte x0 , t=0 anındaki konumu verir. Yani biz kendimizi gözlemci olarak başlangıç noktası kabul edersek, hareket bizden x0 kadar uzaklıktan başlamış demektir. Yine grafikte α açısının tanjantı, doğrunun eğimini verir. Bu da x-x0 olduğundan hareketin hızına eşittir.

O halde konum-zaman grafiğinin eğimi hızı vermektedir. Grafiğin altındaki alanın ise fiziksel anlamı yoktur. Konum-zaman grafikleri çizilirken gözlemciden ileriye doğru uzaklaşan yön (+) kabul edilir.

Advertisement


Leave A Reply