Düzlem Nedir? Düzlemlerin Çeşitleri ve Özellikleri Nelerdir?

0
Advertisement

Düzlem nedir? Düzlem nasıl oluşur, özellikleri ve çeşitleri nelerdir? Düzlem hakkında bilgi.

DÜZLEM

Geometride, üzerine bir doğrunun iki noktası dokundurulunca o doğrunun her noktasının dokunması gereken yüzeye «düzlem» denir. Bir düzlem üzerine konulunca her noktası o düzleme dokunan şekle de «düzlem şekil» denir.

Düzlemlerin çeşitli durumları vardır. Başlıcaları şunlardır:

1. — Paralel düzlemler: İki düzlemin ortak noktası yoksa, bunlara «paralel düzlemler» denir. Birbiriyle kesişen iki doğrunun her biri bir düzleme paralelse, bunların meydana getirdikleri düzlem de o düzleme paraleldir. İki paralel düzlemden birinin üzerinde bulunan bir doğru öbür düzleme paraleldir Bir düzlemin dışında alınan bir noktadan o düzleme bir tek paralel düzlem çizilebilir. İki düzlem paralelse bunlardan birini kesen doğru öbürünü de keser. Birine paralel olan doğru öbürüne de paraleldir.

Advertisement

Paralelkenar Yöntemi

2. — Dik Düzlemler: Kesişen iki düzlemin meydana getirdiği iki düzlemli açılar dikse bu düzlemlere «dik düzlem» denir İki düzlemin birbirine dik olması için bu düzlemlerden birinin içinde öbür düzleme dik bir doğrunun bulunması yeter. Bir doğru bir düzleme dikse bu doğrudan geçen her hangi bir düzlem de öteki düzleme diktir Birbirine paralel iki düzlemden birine dik olan düzlem ötekine de diktir. Bir doğru bir düzleme paralel, bir başka düzleme dikse, bu iki düzlem birbirine diktir.

Yukarıda anlattıklarımız, düzlemlerin birbirleriyle çeşitli ilgileri olduğunu gösteriyor. Düzlemler eğik olarak da birbirleriyle kesişebilirler. Bu durumda düzlemlerden birinin, düzlemlerin arakesitine dik olan her hangi bir doğrusuna bu düzlemin öbür düzleme göre «en büyük eğim doğrusu» denir. En büyük eğim doğrusunun öbür düzlemle yaptığı açıya da «en büyük eğim açısı» denir.

Düzlemlerin açılar ve doğrularla da çeşitli ilgileri vardır Bunların başlıcalarını şu şekilde anlatabiliriz:

Advertisement

Bir düzlemin dışında bulunan doğru, bu düzlem üzerindeki bu doğruya paralelse o zaman düzleme de paralel demektir. Bir doğru, kesişen iki düzlemin her birine paralelse, bunların arakesitlerine de paraleldir. Birbirine paralel olmayan iki doğrunun arasında bir noktada bu iki doğruya paralel yalnız bir düzlem çizilebilir.


Leave A Reply