E Harfi İle Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler

0

E harfi, Türkçede bulunan E harfi ile başlayan Zıt anlamlı sözcükler, kelimeler listesi ve anlamları.

A – B – C – Ç – D – E – F – G – H – I – İ –  K – L – M – N – O – Ö – P – R – S – Ş – T – U – Ü – V – Y – Z

ebedi: ezeli, geçici, muvakkat,

ebleh: akıllı,

ecnebi: yerli.

edepli: terbiyesiz, kaba, nezaketsiz,

edepsiz: terbiyeli, ince, zarif,

edilgen: etken,

edinmek: kaybetmek,

efendi: kaba, şımarık,

efkârlanmak: sevinmek, gülmek, eğlenmek,

eğik: dik, düz.

eğlenmek: sıkılmak,

eğreti: sağlam, kalıcı,

ehemmiyetli: önemsiz,

ehemmiyetsiz: özenli,

ehli: yabani.

ehliyet: yetersizlik, yeteneksizlik,

ehven: pahalı, fahiş,

eksi: artı.

eksik: ziyade, fazla, tamam,

ekstra: kötü, niteliksiz, vasıfsız.

el: yakın, tanıdık, yerli,

elem: sevinç, neşe.

eli açık: cimri, pinti, hasis,

eli sıkı: cömert, eli açık.

eloğlu: tanıdık, dost.

elverişli: namüsait, yaramaz,

elverişsiz: uygun, müsait,

elzem: gereksiz,

emek: tembellik, uyuşukluk,

emin: güvenilmez,

emniyetli: güvenilir, inanılır,

en: boy. enayi: açıkgöz,

ender: bol, sık, çokça,

endişe: sevinç, güven,

enfes: çok kötü.

engebeli: düz, arızasız,

engin: sınırlı, dar.

enikonu: az, pek az.

enlem: boylam,

enli: dar.

enselemek: bırakmak, koyuvermek,

epey: az.

erbap: acemi, toy.

ergin: olgunlaşmamış, yetişmemiş,

erişkin: genç, toy.

erkek adam: namert, korkak,

erken: geç, yavaş, ağır.

erkin: hür, özgür, bağımlı,

erkli: iktidarsız, nüfuzsuz, güçsüz.

ermek: geri kalmak, uzak durmak, gecikmek,

ertelemek: öne almak,

ertesi: geçen, geçmiş,

esaret: özgürlük, hürriyet, bağımsızlık,

esas: 1. yedek. 2. yalan, yanlış.

esen: hasta, güçsüz,

esir: özgür, hür, azat.

esirgemek: cömert davranmak, harcamak, feda etmek.

eski: yeni.

eskiden: sonradan, gelecekte,

esrarengiz: açıkseçik.

eşanlamlı: zıt (karşıt) anlamlı.

etken: edilgen,

etkin: pasif.

etraflı: eksik, özet, ayrıntısız.

evcil: yabani,

evet: hayır.

evlenmek: boşanmak, ayrılmak,

evli: bekâr,

evvel: sonra,

eylemsiz: aktif,

ezberlemek: unutmak, hatırlayamamak.

ezeli: ebedi, evveliyat,

ezgin: diri, canlı,

eziyet: neşe, sevinç.


Leave A Reply