Ebu Hanife Kimdir? (Kısaca)

0

Türklerin İslam anlayışını benimsemesinde büyük yeri ve önemi olan Ebu Hanife kimdir? Ebu Hanife hayatı ile ilgili kısaca bilgilerin yer aldığı yazımız.

Ebu HanifeEbû Hanife

Advertisement

Ebu Hanife olarak bilinen Numan b. Sabit hazretleri Hicri 80 yılında-Milâdî 699 yılında Kûfe’de doğdu. Bağdat’ta Hicri 150-Milâdî 767 tarihinde vefat etmiştir.

Hicri tarihleri gösteren kaynakları daha isabetli buluyoruz. Ebu Hanife, edindiği derin ilmi birikimi, Kur’an ve Hadis sahasındaki engin bilgisi ve üstün zekası, kendisine sorulan meseleler hakkında anında pratik cevaplar vermiş olması, dini hem tam anlamıyla bilmesi hem de titiz bir günlük yaşantısının olması sebebiyle, o dönemde her kesin takdirini kazanmıştır.

Re’y ev Kıyas’ı esas alması bakımından dikkat çekmiştir. Günümüze kadar her kes onu “imâmu Azam” yani en büyük imam olarak anmaktadır. En çok tanınan kitabı “el-Fıkhu’l-Ekber” adlı eseridir.

Advertisement


Yorum yapılmamış

Leave A Reply