Ebu Simbel Tapınağı Nerededir? Tarihçesi ve Özellikleri Nelerdir?

0

Ebu Simbel (Abu Simbel) tapınağı nerededir? Ebu Simbel Tapınağı’nın içinde neler bulunur, tarihçesi, özellikleri, taşınması hakkında bilgi.

Ebu Simbel

Ebu Simbel Tapınağı

Ebu Simbel Tapınağı; Mısır’da, Nil Irmağı’ nın batı kıyısında, Kahire’nin 1.227 km uzağında Asvan’da Firavun II. Ramses’ in (İÖ 1290-1224) İÖ 1250 dolaylarında yaptırdığı üç tapınaktır.

Advertisement
Ebu Simbel Tapınağı

Ebu Simbel Tapınağı

Tapınaklar ırmağın kıyısında kumtaşından sarp kayalıklara oyulmuştur. En büyüklerini 1812’de J. Burckhard buldu, 1817’de G. B. Belzoni kazdı. Merkez kapının iki yanında kral ailesinin soylularını betimleyen ikişer ikişer simetrik düzende yerleştirilmiş dört büyük heykelin yanı sıra kraliçenin, oğullarının ve kızlarının daha küçük boyutlarda yapılmış heykelleri vardır.

Ebu Simbel Tapınağı

Ebu Simbel Tapınağı

Güneş tanrıları Amon-Ra ile Ra-Horakhte’ye adanan tapınağın önyüzü doğuya baktığından, sabahın erken saatlerinde güneşin ışıkları içerdeki kült heykellerini aydınlatır. Tapınakta dinsel betimlerin yanı sıra Kadeş Savaşı‘nı işleyen sahneler de vardır. İÖ 6. yüzyıla tarihlenen grafittolar, alfabenin başlangıç tarihi açısından ve bu dönemde Mısır Ordusu’nda Yunanlı tüccarların da askerlik yaptıklarını kanıtladığından önemli birer belge niteliği taşır. İkinci tapınak birincinin hemen güneyinde yer alır; bir ön oda ile kesme taştan yapılmış bir arka odayı içerir. İç duvarlarında bulunan resimlerden burasının bir hazine dairesi olduğu anlaşılmaktadır. Üçüncü tapınak ötekilerden derince bir vadiyle ayrılmış ve Hathora adanmıştır. Önyüzünde Ramses’in ve eşi Nefertari’nin betimlendiği altı heykel vardır.

Ebu Simbel Tapınağı Taşınırken

Ebu Simbel Tapınağı Taşınırken

1960’larda UNESCO, Ebu Simbel’deki bu tapınakları Asvan Barajı’nın yükselen sularının altında kalmaktan kurtarmak için kurtarma projesi kapsamına aldı, projenin gerçekleştirilmesine 51 ulus para ve emek yönünden katkıda bulundu. Kurtarma çalışmaları sonunda, tapınaklar 950 kadar parçaya ayrıldıktan sonra bu parçalar ırmak kenarının 180 m uzağında bir yerde yeniden birleştirildi ve çalışmalar 1966’da tamamlandı.

Kısaca Mısır Uygarlığı

Mısırlılar sanatın yanı sıra uygarlıkta da öne çıkmış ilk çağ uluslarından biridir. Hiyeroglif yazısını bularak taş, ahşap, papirüs gibi nesnelere sayısız belge aktardılar. Mısır hiyeroglifini çözen Champollion, Rosetta taşı adı verilen üç ayrı karakterde hiyeroglifle yazılmış metinden yararlandı.

Advertisement

Mumyacılık Mısırlıların ölü gömme sanatlarını yansıtır. Bu sanat, öte dünya inancının ne kadar güçlü olduğunu gösterir. Matematik, tıp, madencilik, küçük el sanatları ve tarımda da Mısırlılar yaşadıkları çağa göre ileri düzeydeydiler. Sulama kanalları yaparak Nil Irmağı’ndan aldıkları suyu tarım alanlarına aktararak verimi çoğaltmayı bildiler.

Eski Mısır dini çok tanrılı bir dindi. Tanrılarını yanı sıra kedi, aslan, boğa, şahin, kobra yılanı, akbaba gibi hayvanlara da tapınılırdı. Hathor bilinen ilk büyün tanrıdır. Horus ise aşağı Mısır’ın başkenti Buto’nun baş tanrısıydı. Daha sonra Ra, Menfis Kenti’nin imparatorluk tanrısıydı. İki önemli Mısır kültü, Güneş Tanrısı Ra ve Osiris’tir. İsis, Set, Nut, Geb öteki önemli tanrılardı. Eski Mısır’da etkin bir rahipler sınıfı da vardı.


Leave A Reply