Edebiyatta Fütürizm Nedir? Özellikleri Nelerdir?

0
Advertisement

Edebiyatta fütürizm akımı nedir? Fütürizm akımının özellikleri, tarihçesi, öncüleri hakkında bilgi.

FÜTÜRİZM

Fütürizm, makineyi ve hızı sanata sokan bir kübizm akımıdır.

XX. yüzyılın başlarında, büyük siyasi ve askeri olaylar meydana gelmiştir. Bunların sonucu olarak toplumlar, çok acı sosyal dertlerle karşılaşmışlardır, insanlar ya şaşkına dönmüş, ya da dünyaya yeni bir yön vermek için, sıkı bir çalışmaya koyulmuşlardır. Gerçek olan bir şey varsa, makina, ekonomik yaşama tam güçle girmiş, fabrika gürültüleri bütün dünyayı sarsmaya başlamıştır. Böylece insan emeğinin ağır adımları yanında, baş döndürücü bir hız meydana gelmiştir. Her şey bir hızlılığa bağlanmıştır.

Bu hızlılık karşısında sanatçı da kendinde bir hız bulmuş, tablosunu ya da şiirini bu hıza uydurmak ihtiyacını duymuştur.

Fütürizm, geçmişin durgun davranışına düşman kesilmiş ve onun belli ve kuralcı alışkanlıklarını beğenmez olmuştur. Fütürizm, içinde bulunduğu zamanın ve hattâ geleceğin dinamizmine yönelmiş, bu dinamizmin gürültüsünü ve hızını eserlerinde duyurmaya çalışmıştır. Böylece mısraların ses örgüsünde makina ve çark sesleri duyurmaya, ruhta bir dinamo gücü meydana getirmeye çalışmışlardır. Sürat ve demir çelik sesi, şiirde duygu yönünü zayıflatmış, insanın nabzına tıpkı bir demir sertliği verme çabası göstermiştir.

Advertisement

Fütürizmi edebiyata uygulamaya çalışanların başında, Marinetti gelir. Fakat fütürizm akımında kuvvetli şairler yetişmemiş, kurucuları bile sonradan kübizme dönmüşlerdir.


Leave A Reply