Edirne İli Hakkında Bilgi, İlçeleri, İklimi, Bitki Örtüsü ve Yüzey Şekilleri

0

Edirne ili nerededir? Türkiye’nin önemli şehirlerinden olan Edirne ilinin ilçeleri, iklimi, bitki örtüsü, yüzey şekilleri, özellikleri ile ilgili bilgi.

Edirne;

  • Yüzölçümü: 6.275 km2.
  • İlçeleri: Merkez, Enez, Havsa, İpsala, Keşan, Lalapaşa, Meriç, Uzunköprü Süleoğlu.
edirne

Kaynak: wikipedia.org

Marmara Bölgesi’nin Trakya Bölümü’ nde il ve aynı ilin merkezi kenttir. Ergene Havzası’nın batısında yer alan Edirne toprakları, 26°-27° doğu boylamlarıyla, 40°-30′-42° kuzey enlemleri arasında kalır. Doğudan Kırklareli, Tekirdağ, batıdan Yunanistan, kuzeyden Bulgaristan, güneyden Ege Denizi ile çevrili olan il, aynı zamanda Türkiye’ nin Yunanistan ve Bulgaristan ile batı sınırının önemli bir bölümünü (Yunanistan ile olan 212 km’lik sınırın 211 km’si, Bulgaristan ile olan 269 km’lik sınırın 88 km’si) oluşturur.

Yüzey Şekilleri;

İl toprakları, genelde ovalık, az engebeli bir yapıda, kapalı bir havza olan Ergene Havzası’ nı içerir. Dağlık alanlar, kuzey kesimdedir. Kuzeyde ve güneyde Istranca (Yıldız) Dağları ile Koru Dağları’nın, yükseltileri fazla olmayan batı uzantıları yer alır. Bu dağların etekleri ortalama yükselti 300-500 m arasında değişen yaylalar (il topraklarının % 79′ u), daha alçak kesimler ise, Ergene Çayı’nın suladığı düzlüklerle (il topraklarının % 18’i) kaplıdır. Ergene Havzası’nın batı bölümünü oluşturan, Ergene Çayı ile Meriç Irmağı’nın vadi tabanlarını içeren bu düzlükler (Kazanova, Tunca, Ergene, İpsala ovaları) alüvyonlarla kaplı en verimli tarım alanlarını oluştururlar. Düzlükler, güneyde Saros Körfezi kıyılarında yalı-yarlarla sona erer. En önemli ırmak, Yunanistan ile sınır oluşturan Meriç’ tir. Bulgaristan’ da Rodop Dağları üzerindeki Rila Dağları’ndan doğan Arda Çayı (220 km) ile kuzeyde il sınırına giren Tunca Suyu’nu (61 km) alır. Genelde kuzey-güney doğrultusunda Yunanistan sınırın oluşturduktan sonra, Küplü’nün güneyinde Yıldız Dağları’ ndan doğarak Uzunköprü’nün kuzeydoğusundan il sınırına giren Ergene Çayı (281 km) ile birleşir. Güneyde, Enez’in batısında büyük bir delta oluşturarak Ege Denizi’ne dökülür. Ovaların bazı kesimleri sürekli bataklık ve sazlıklarla kaplıdır. İldeki başlıca göl, Meriç Deltası’nın gerisinde yer alan bir bölümü bataklık Gala Gölü (8 km2) ve Süloğlu Baraj Gölü’dür.

Selimiye Cami Kaynak: wikipedia.org

İklim ve Bitki Örtüsü;

Kara ikliminin gözlendiği ilde, kış mevsiminde Balkanlar’dan sık sık olarak inen soğuk hava kütlesi nedeniyle, kışlar çok sert ve soğuk; yazlar özellikle, Ergene Havzası’nda sıcak geçer. Yıllık ortalama sıcaklık 13.5°C, en soğuk ay 1.9°C ortalamayla ocak, en sıcak ay 24.6°C ortalamayla ağustostur. Kışın -10°C’nin altına düşen ısı, yazın 40°C’ nin üzerine çıkabilir. Bugüne kadar ölçülen en düşük sıcaklık değeri -22.2° C (25.1.1934). Yılın 58-60 gününde sıcaklık 0°C’nin altındadır. Yıllık ortalama yağış tutarı 593 mm’dir. Yaz aylarında en alt düzeye (en kurak ay ağustos, 31 mm) düşen yağışlar, kış aylarında en üst düzeye (en yağışlı ay aralık, 81 mm) çıkar. Yağışlar genellikle kış aylarında düşmesine karşın, yaz aylarında sağanak yağışlar gözlenebilir. Yağış rejimi, değişik kesimlerde farklılık gösterir. Özellikle, yerleşme ve tarım alanları çevresinde büyük ölçüde yok edilen bitki örtüsü, Yıldız Dağları’nın il sınırları içinde kalan güney yüzleriyle, Koru Dağları’nın batı uzantılarının kuzey yüzlerinde görece zengindir. Bozkır görünümündeki ovaların kenarlarını kaplayan meşe çalılıkları daha yükseklerde yerini kurakçıl ormanlara (meşe, gürgen, dişbudak, akçaağaç, karaçam, kızılçam vb) bırakır. Koru Dağları’nın etekleriyle Saros Körfezi arasında kalan alan ise maki topluluklarıyla (zeytin, akçakesme, karçalı, ardıç vb) kaplıdır. Orman alanları, yüzölçümün % 13’ünü oluşturur.

Ekonomi;

Ekonominin temeli tarıma dayanır. Toplam 627.500 hektarlık alanın 332.946 hektarını (% 53) tarım alanları oluşturur. Tahıl ürünleri arasında 172.429 hektarla buğday ilk, 15.976 hektarla pirinç ikinci sırayı alır. Trakya’daki öteki illerde olduğu gibi yağlı tohumlardan ayçiçeği ve endüstri bitkilerinden şekerpancarı ekimi önemlidir. Sebze ve meyvecilik, tarla ürünlerinden sonra ikinci önemli ekonomik etkinliktir. Başta üzüm ve elma yetiştirilen en önemli meyvelerdir. Sebze üretiminde ilk sırayı domates alır; onu dolmalık ve sivri biberle patlıcan izler. Bostan ürünlerinde karpuz ve kavun üretimi yaygındır.

Otlak alanları, il yüzölçümünün yalnız % 8’ini kaplar. Bunun yanı sıra, aşırı otlatmanın ve meraların bakımsız oluşu nedeniyle, hayvancılık fazla gelişmemiştir. Canlı hayvan varlığının büyük bölümünü koyun ve kılkeçisi gibi küçükbaş hayvanlar oluşturur. Büyükbaş hayvanlardan en çok inek yetiştirilir. Hayvansal ürünlerden deri ve süt üretimi önemlidir. Son yıllarda kümes hayvancılığı (tavuk, horoz, hindi), arıcılık ve ipekböcekçiliği hızlı bir gelişme içindedir. Ayrıca, Saros Körfezi’ nde ve Meriç Irmağı ağzında balıkçılık yapılır. Linyit, kurşun, fosfor, manganez vb zengin maden yatakları bulunmaktadır.


Leave A Reply