Edirne’de Yer Alan Anıtlar

0

İstanbul ve Bursa’dan sonra en önemli Osmanlı anıtları Edirne’dedir.İşte Edirne’de Osmanlı döneminden kalma cami ve saraylar ile ilgili genel bilgiler.

Selimiye Camii

Saraylar. — Edirne’de Eski Saray’dan sonra yapılan Yeni Saray, Türk İmparatorluk sarayları içinde Topkapı Sarayı’ndan sonra en büyüğüdür. Onun gibi pek çok kasır, köşk, daha başka binalardan meydana gelen, yüzyıllar boyunca ek inşaatla gittikçe genişleyen bir yapılar topluluğuydu. Yeni Saray’da XVII. yüzyılda yaşayan nüfus 10.000’e kadar çıktı, sarayda Topkapı Sarayı’nın daha küçük ölçüde bütün taksimat ve teşkilâtı bulunuyordu. Çeşitli düşman işgallerinde yıkılan, ihmal edilen bu saraydan ancak bazı yapılar zamanımıza kalabilmiştir.

Camiler. —
İlk cami I. Murat tarafından yaptırılmıştır. 1399’da Yıldırım Bayezit Camisi, 1413’te I. Mehmet zamanında tamamlanan Eski Cami (mimarı Konyalı Hacı Alâettin’dir), 1435’te II. Murat’ın yaptırdığı Muradiye Camisi sayılabilir. Gene 1435’te II. Murat tarafından yaptırılan Darülhadis Camisi, 1447’de gene II. Murat’ın yaptırdığı Üç Şerefeli Cami de en önemli Türk anıtları arasındadır. Edirneyi ihya edercesine kalkındıran II. Murat’ın bu sonuncu camisinde 4 minare vardır; «Üç Şerefeli» denilen minare, Türk mimarlık sanatının şaheserlerindendir. Eski Cami’de olduğu gibi Üç Şerefeli’de de kışın abdest musluklarından sıcak su akardı. II. Bayezit de Edirne’de pek çok yapı yaptırmıştır. 1488’de bitirilen Sultan Bayezit Camisi’ne bağlı bir külliye (üniversite) de vardı. Mimar Sinan ise Taşlık Camisi’nden sonra, Türk camilerinin en büyüğü olan Selimiye‘yi yapmıştır.

Çeşitli Eserler. —
Bunların dışındaki camiler, medreseler, hanlar, kervansaraylar, bedestenler, çarşılar, çeşmeler, sebiller, hamamlar, Meriç ve Tunca üzerindeki pek ünlü köprüler, sayılamıyacak kadar çoktur.

Advertisement

Leave A Reply