Efendi Nedir? – Sözlük Anlamı

0
Advertisement

Efendi ne anlama gelir? Efendi kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1. Günümüzde bey unvanından farklı olarak özel adlardan sonra kullanılan ikinci derecede bir unvan
“Yeni ev, Rüstem Efendi’ye kiraya verildi.” – Y. Z. Ortaç
2. Buyruğu yürüyen, sözü geçen kimse
“Köylü memleketin efendisidir.” – Atatürk
3. Koca
“Bizim efendi artık geceleri de eve gelmiyor.” – C. Uçuk
4. ünlem (efe’ndi) Hizmetlilere seslenilirken kullanılan bir söz
5. ünlem (efe’ndi) Erkekler için kullanılan bir seslenme sözü
“Efendi! Allah’ın emriyle kızını bana ver.” – S. F. Abasıyanık
6. sıfat Görgülü, nazik, kibar
7. Eğitim görmüş kişiler için özel adlardan sonra kullanılan unvan
sıkıntısız, varlık içinde yaşamak
1. söz söylerken gerekli kelimeyi bulamayan bir kimsenin kullandığı bir söz
“Efendime söyleyeyim, sütlü bir mısır kebabı derken bir sivrisinek bulutudur havalanmış çeltik batağından.” – B. R. Eyuboğlu
2. örnek olarak, mesela
terbiyeli, kibar ve ağırbaşlı kimse
“ben ne diyorum, siz ne diyorsunuz” anlamında kullanılan bir söz
Bazı ailelerde çocukların babaları, gelinlerin kayınpederleri için kullandıkları saygı sözü
1. Uslu uslu
“Oh! Keka! Efendi efendi, insan gibi yürüyoruz.” – N. Hikmet
2. ünlem (efe’ndi efe’ndi) Dikkat çekmek veya paylamak amacıyla kullanılan bir seslenme sözü
Devlet dairelerinde kıdemli memur
“Orada başefendinin de dalına şöyle bir biniliyordu.” – O. Kemal
1. Saygı belirtmek için erkek adlarının sonuna getirilen veya bu adların yerine kullanılan san
“Bak beyefendi, seni tanımak istiyorlar.” – Y. Z. Ortaç
2. Terbiyeli
“Beyefendi adam.”
Saygı bildirmek için kadın adlarının sonuna getirilen veya adların yerine kullanılan bir söz
“Biz de şimdi hanımefendiyle onu konuşuyorduk.” – N. F. Kısakürek
Reisülküttap
Osmanlılarda padişahın kız kardeşleri ile kızlarına verilen unvan
Eyyam ağası
Genellikle İstanbul’da oturan kibar, saygılı, alçak gönüllü, olgun, çelebi ve yardımsever kimse
“İstanbul efendilerine özgü bu olgun ve çelebi tavır sahnedeki tutumuna, jestlerine, mimiklerine kadar sinmişti.” – H. Taner
Kalemde çalışan görevli yazman


Leave A Reply