Eflak ve Boğdan Neresidir? Hakkında Bilgi

0

Eflak ve Boğdan neresidir? Eflak ve Boğdan’ın Türk tarihindeki yeri, tarihçesi, hakkında bilgi.

eflak-bogdanEFLÂK ve BOĞDAN

Osmanlı Türkleri’nin Romanya’ya verdikleri addır. Romanya «Memleketeyn» (İki Ülke) adıyla iki prensliğe ayrılmıştı; Eflâk (Ulahya), Boğdan (Moldavya). Moldavya bugün Romanya’dan çıkmıştır. Eflâk’ın merkezi 1600 yıllarına kadar Târgovişte iken, bundan sonra Bükreş oldu. Boğdan’ın merkezi ise önce Suçeva (Suceava) iken sonra Yaş’a nakledildi.

Eflâk Prensliği 1247’de, Boğdan Prensliği 1352’ye doğru kurulmuştur. Eflâk, 1364 e kadar Macaristan’a bağlı olmuş, ancak bu tarihten 1381’e kadar 17 yıl bağımsız bir hayat yaşamıştır. Boğdan ise 1352 1360 arasında Macaristan’a, 1455’e kadar da Lehistan’a bağlı olmuştur. 1390’da ilk defa Tuna’yı geçen Osmanlı Türkleri, Eflâk’ı himayelerine aldılar, bu durum 1878’e kaçlar 488 yıl sürdü. Boğdan 1455’te, Fatih devrinde, Türkiye hâkimiyetine girdi. Türk hâkimiyeti 1878 Berlin Antlaşması’na kadar burada da 423 yıl sürdü Zaman zaman voyvodaların ayaklanmaları Osmanlı hükümetini uğraştırmıştır. Fatih‘in ve Kanuni‘nin Boğdan Seferleri ünlüdür.

Türkler Macaristan, Cezayir, Eritme, Podolya gibi en uzak ülkeleri doğrudan doğruya vilâyet şeklinde idare ettikleri halde, bu iki Romen prensliğinin iç bağımsızlığına dokunmamışlardır. Voyvodalar, oldukça yüklü bir vergi öderler, ayrıca avni tediyeler de bulunurlar, istendiği zaman asker verirlerdi. Türk ordusu istediği takdirde, hiçbir merasime bağlı olmadan, bu topraklardan geçerdi. Voyvodaları tayin hakkı tamamen Osmanlı hükümetinin elindeydi, Romen ve Rum asilzadelerinden istediğini bu mevkiye atardı. Voyvodalar içinde İslâm olanlar da vardı.


Leave A Reply