Ege Adaları Hakkında Bilgi

0

Ege Bölgesinde yer alan ve hem Yunanistan’a hem de Türkiye’ye ait olan adalar ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı sayfamız.

Advertisement

Ada bakımından çok zengin bir deniz olan Ege Denizi’nde adaların sıklığı her yanda aynı değildir. Bunun için, bu denizdeki adaları birkaç ada kümesi halinde inceleyebiliriz.

KUZEYDEKİ ADALAR. — Taşos, Semadirek, Limni adalarıdır.

Taşos Eski çağlarda, altın madeni, mermer ve şarapları ile ün salmıştı. Sonradan çok geriliyen bu ada şimdi zeytinlik ve bağları ile bir dereceye kadar gelişme halindedir.

Semadirek (Samotraki): Verimli toprakları olmakla beraber, fazla kalabalık değildir

Advertisement

Limni. Volkanik kıyıları ile dikkati çeker. Güneyinde Mondoros limanı vardır.

Kuzey Sporâdlar. — Zeminleri çoklukla kalker olan seyrek nüfuslu adalardır. En önemlileri Sikiros Adası’dır.

KİKLADLAR — Güneydeki Milos ve Santorin adaları volkaniktir. Çoklukla dağlık olan Kikladlarda Andros, Tinos ve Mikinos adaları vardır. Mikinos’un yanında dinî ziyaretlere sahne olan küçük Delos Adası bulunur, Güneydeki volkanik adalar arasında Paros, Narksos ve Şira başlıcalarıdır. Şira’nın Hermopolis liman şehri Kikladların en büyük kasabasıdır.

DOĞU SPORAD ADALARI. — Anadolu kıyıları boyunca dizilmiştir Başlıcaları şunlardır-

Midilli: Müsellim Kanalı ve Ayvalık Boğazı ile Anadolu dan ayrılır. Tepelik bir manzara gösterir. Zeytinlikler, bağlar önemli yer tutar. Midilli şehri Ayvalık boğazına bakan kıyı üzerinde yer alır.

Sakız Dağlık bir adadır. Toprakları verimlidir Zeytin, çeşitli meyva, ayrıca mastika (sakız) elde eder. Adanın Türkçe adı da bundan gelir Rumca adı Hiyos (Khios) tur.

Advertisement

Daha güneyde Aydın Dağları’nın devamı gibi görünen Samos (Sisam) ve Nikariya adaları uzanır. Bunlardan Samos önemlidir. Burada tahıl, zeytin, kuru üzüm ve şarap elde edilir.

ON İKİ ADA (DODEKANESUS). —
Ege Denizi’nin güneydoğu kesimine düşer. Oniki büyük ve birçok küçük adalardan meydana gelir.


Leave A Reply