Ege Bölgesi Nüfus Yapısı

0

Ege Bölgesi’nin nüfus yapısı nasıldır? Ege Bölgesi’nin nüfus özellikleri ve Ege Bölgesinin nüfusunun yerleşmesi hakkında bilgi.

Advertisement

Ege Bölgesi Nüfus Yapısı

Bölgede 2000 yılı nüfus sayımına göre 8.953.375 kişi yaşamaktadır. Türkiye toplam nüfusunun yaklaşık % 14’ü bölgede yaşamaktadır. Nüfus yoğunluğu Türkiye ortalamasının üzerindedir. Bölgede nüfusun fazla olmasında en büyük etken diğer bölgelerden aldığı göçlerdir. Doğum oranları, nüfus artış hızından azdır. Nüfusun çoğu kentlerde yaşar. Nüfus daha çok Ege Bölümü’nde toplanmıştır. İzmir başta olmak üzere Aydın, Denizli ve Manisa gibi sanayinin geliştiği merkezlerde nüfus oldukça yoğundur. İç Batı Anadolu’da nüfusun yoğunlaştığı yerler yolların kavşak noktasındaki Afyon, Kütahya ve Uşak il merkezleridir.

Bölgede dağların kıyıya dik uzanması, dağlar arasında geniş, verimli ve sulanabilir ovaların olması, yolların da bu ovaları takip ederek doğu – batı yönünde uzanması sonucunda nüfus sadece kıyıda değil iç kesimlerde de yoğunlaşmıştır. Örneğin Karadeniz ve Akdeniz Bölgelerinde birçok şehrin önemli II ve içe merkezleri kıyıdadır. Çünkü ana ulaşım yolu kıyıyı takip eder. Oysa Aydın ilinin sadece Kuşadası ilçesi kıyıdadır. İl merkezi dahil diğer ilçeler Büyük Menderes Ovası ve nehir kenarında kurulmuştur.

Menteşe Yöresi ise bölgenin en seyrek nüfuslu alanlarındandır. Oysa bölgede en fazla yağış alan yer Menteşe Yöresi’dir. Ancak arazinin dağlık, ulaşımın zor, tarım alanlarının çok az olması, sanayinin gelişmemiş olması nedenleriyle nüfus miktarı azdır. Yaz mevsiminde ise turizmin gelişmiş olmasından dolayı nüfus miktarı daimi nüfusun birkaç katına çıkar. Önemli yerleşim merkezleri Muğla, Marmaris, Milas ve Bodrum’dur.

Advertisement


Leave A Reply