Ege Denizi Hakkında Bilgiler

0

Ülkemizin batı kısmında yer alan ve Yunanistan ile Türkiye arasında doğal bir sınır olan Ege Denizi ile ilgili genel bilgiler.


Yurdumuzun batısı-nı çeviren ve üze-rinde irili ufaklı birçok ada bulunan bir denizdir.

Advertisement

EGE DENİZİ Akdeniz’in doğu bölümündeki denizlerden biridir, Yunanistan’da Mora Yarımadası’ndaki dağ sıralarının devamı olan Cerigo, Cerigotto, Girit, Kasos, Karpatos ve Rodos adalarının teskil ettiği yayla Akdeniz’ den ayrılır. Kıyıları girintili çıkıntılı, sığ bir denizdir. Bu sularda, çok ada bulunduğu için eskiden Adalar Denizi denilirdi, Onikî Ada diye anılan adalar topluluğu da Egenin güneydoğu kesimindedir.

Ege Denizi genel olarak az derin olmakla beraber, oldukça derin çukurları da vardır. Bunlar arasında en derini Girit’in kuzeydoğusundaki çukurdur. Burada derinlik 2500 metreyi geçer (2 524 m ) Bundan daha az derin olan bir çukur ise Ege denizinin kuzeyinde, Halkidikya Yarımadası’nın güneyinde, güneybatı-kuzeydoğu doğrultusunda uzanır. Burada en fazla derinlik 1 256 metreyi bulur. Bunların dışında, Anadolu kıyılarına vakın yerlerde 1000 metreyi geçen iki çukur vardır. Bunlardan biri Rodos’un batısında 1258 metre derinliktedir İkincisi de Çeşme Yarımadası’nın güneyindedir, derinliği 1.262 metredir.

Ege Denizi çevresindeki çatalağızlar (deltalar) büyük bir hızla ilerlemekte, körfezler, koylar yavaş yavaş dolmaktadır. Anadolu’nun batı kıyılarındaki Büyük Menderes, Küçük Menderes; Gediz, Bakırçay; Trakya’da Meriç, Yunan Makedonya’sında Vardar Nehirleri’nin çatalağızları bu dolma olayına güzel birer örnektir.

Ege Denizinin orta ve güney kesimlerinde tuzluluk miktarı binde 38-38,5 tur. Kuzey kesimlerinde, Çanakkale Boğazı yolu ile gelen az tuzlu suların etkisiyle bu oranlar daha düşüktür (Eğriböz kıyılarında binde 30, Kumkale açığında binde 33).

Advertisement


Leave A Reply