Eğirdir Nerededir?

0

Eğirdir nerededir? Eğirdir hangi ilimize bağlıdır? Eğirdir ilçesi özellikleri, hakkında bilgi.

Eğirdir; Isparta İli’ne bağlı ilçe ve merkezidir. 1 bucağı (Barla), 28 köyü vardır. İlin ortasında; batıdan Merkez ve Gönen, doğu ve kuzeyden Eğirdir Gölü, Atabey ve Şarkikaraağaç, güneyden Sütçüler ilçeleriyle çevrilidir.

Advertisement

İlçe toprakları, Batı Toroslar sistemine bağlı dağların kuzey kesimlerini içine alır. Bu dağlar arasındaki alçak alanın büyük bölümünü kaplayan Eğirdir Gölü yüksek dağlarla çevrelenir: Güneybatıda Akdağ (2.271 m), batıda Barla Dağı (2.732 m), doğuda Güllüce (Anamas) Dağı (2.388 m), Eğirdir-Isparta sınırında Davras Dağı (2.635). Sarp, dik, sivri doruklu, genellikle aşılması güç olan dağların büyük bölümü kalker yapıdadır. Eğirdir ve çevresinde Akdeniz iklimi egemendir. Ancak, İç Anadolu’ya yakın olduğundan, yazın yağış, Akdeniz kıyılanndaki kadar düşük değildir. Yıllık ortalama sıcaklık 10°C, yağış tutarı 950 mm’dir.

Çevredeki dağların eteklerinde Akdeniz maki topluluğu, yükseklere doğru çıkıldıkça yerlerini makilerle karışık meşelerle çamlara bırakır. Toprak genelde kalker (kireçtaşı) yapıda olduğundan yüzeyde ırmak pek görülmez. Önemli iki ırmak, Aksu ve kolu Göksu’dur.

Ekonomide dokumacılık, halıcılık, gülcülük, meyvecilik önemli rol oynar. Tarım alanları, gölün kıyısındaki dar kıyı şeridiyle Amasra Ovası’nda yaygındır. Tarım ürünleri arasında tahıl (buğday, arpa) ön sırayı alır. Ancak, en büyük gelir kaynağını meyvecilik oluşturur. Özellikle, geniş alanlarda elma yetiştirilir (yılda 105 bin ton). Gülcülük ve gül yağcılığı da önemlidir. Gül bahçeleri geniş alanlar kaplar. Hayvancılığın küçükbaş türü yaygındır. Geleneksel halı dokumacılığı ünlüdür. Eğirdir Gölü’nde üretilen kerevit, son yıllarda en önemli dışsatım ürünü durumuna gelmiştir. Göle doğru iki küçük adayla birlikte uzanan küçük bir yarımada üzerinde, deniz düzeyinden 514 m yükseltide kurulu olan ilçe merkezi, il merkezine 35 km uzaklıktadır. İzmir-Aydın-Denizli üzerinden gelen demiryolu Eğirdir’de son bulur. Gölde bulunan Yeşilada ile Canada, ilçe merkezinin mahallelerini oluşturur. İlçe merkezi, önceleri yarımada ucunda kurulmuşken zamanla büyüyerek gölün güneyine kadar uzanmıştır. Kasabaya yakın olan adalardan Canada bağlık ve bahçeliktir. Daha büyük olan Yeşilada’da halk, tarım ve balıkçılıkla geçinir.

Advertisement


Leave A Reply