Eğitimde Dalton Planı Nedir?

0

Eğitimde Dalton planı nedir, kim tarafından bulunmuştur? Dalton planının özellikleri, nasıl uygulanır, yararları hakkında bilgi.

Helen Parkhurst

Helen Parkhurst

Dalton Planı; Bir öğretim yöntemidir. Öğrenciler, kendi çalışma programlarını yapmakta serbest bırakılırlar.

Bu yöntemle öğretim yapan okullarda meselâ aritmetik çalışacak olan bir öğrenci bu ders için ayrılmış belli bir sınıfa istediği saatle girer. Burada kendisine bir aylık veya bir yıllık ders programı, konulan verilir. Öğrenci, tamamlamakla sorumlu bulunduğu bu program üzerinde çalışmak için istediği zamanı, günlük çalışma süresini kendi tâyin eder. İsterse her gün, muntazam olarak belli birkaç saatini ayırır; İsterse haftanın yalnız belli günlerinde sabahtan akşama kadar çalışıp öteki günlerde çalışmaz. Bunları seçmek, o öğrencinin kendi kabiliyetine, çalışma gücüne bırakılır.

Dalton Plânı’nda, öğretmenin görevi yalnız öğrencinin sorularını cevaplandırmak, gerektiği zaman onu bazı konular üzerinde aydınlatmaktır. Öğretmen hiçbir zaman ders vermez, öğrenciyi derse kaldırarak yoklama yapmaz, çalışıp çalışmadığını öğrenmek için ona soru sormaz. Belli bir süre sonra öğrenci, çalışmalarını, ya da ödev şeklinde hazırladığı işlemlerini, yanlışlarının düzeltilmesi için, öğretmene verir. Öğrencinin bir ayda yapıp bitirmekle görevli olduğu ders programına, Dalton öğrenim plânında «kontrat» adı verilir.

Dalton öğrenim plânı, Amerikan eğitmenlerinden Helen Parkhurst tarafından hazırlanmış, Amerika Birleşik Devletleri ile İngiltere’nin birçok okullarında uygulanarak faydalı sonuçlar sağlanmıştır. Helen Parkhurst, Massachussets eyaletinin Dalton kasabasında öğretmenlik yaparken, o zamanki öğrenim plânlarını yetersiz bulmuş, öğrencilerin isteksiz okuduklarını farkederek bu konu üzerinde önemle durmuştu. Yaptığı incelemelerden sonra çocukların oyunlarında gösterdikleri neşe ve enerjiyi derslere karşı da duymalarını sağlayacak şekilde davranmak gerektiği sonucuna varmıştır Dalton plânı, bu görüşle hazırlanmış bir yöntemdir.


Leave A Reply