Eğitimin Bir Ülkenin Gelişmesindeki Yeri Ne Olabilir? Konulu Kompozisyon

0

Eğitim bir ülkenin gelişmesindeki yeri ne olabilir konusu ile ilgili olarak yazılmış kompozisyon / yazı örneklerinin yer aldığı sayfamız.

Eğitimin Bir Ülkenin Gelişmesindeki Yeri Ne Olabilir? Konulu Kompozisyon
Eğitim belkide dünyanın en önemli konusudur. Devletlerin ve toplumların eğitime verdikleri önem o toplumun geleceğinide belirleyen anahtar bir konu durumundadır. Tarih boyunca bu hep böyle olmuştur.

Tarih sayfalarını bir karıştırın. Ortaçağ döneminde Arap dünyasındaki bilim insanlarından ve gelişmelerden söz edildiğini mutlaka göreceksiniz. O dönemde şimdi Batı dünyası denilen Avrupa o kadar geri durumdaydı ki bağnazlık ve yobazlık ile uğraşmak ve bu gerçek ile yaşamak durumundaydı. Ancak ne olduysa oldu batı dünyası bilimde ve medeniyette doğu dünyasını bir çırpıda geçiverdi. Aslında bir çırpıda diyoruz ancak bu bile yüzyıllar sürdü. Çünkü batı dünyası eğitimin önemini ama isteyerek ama istemeyerek keşfetti.

Matbaanın icadı sonrası kitapların basımının hızlanması ve bilginin elden ele dolaşması sonucu oluşan gelişme eğitim sisteminin de düzelmesi ve oturması ile zirve yaptı. Şimdi elimizdeki ilaçlardan tutunda teknolojik gelişmeler hep eğitim sisteminin oturduğu ülkelerde çıkmaktadır. uzak Doğuda mucize yaratmış bir Kore ve Japonya örneği var iken eğitimin bir toplumun geleceğini nasıl belirleyeceğini tartışmak yersiz bir durumdur. Eğitim şarttır. Eğitim sistemi oturmuş bir ülkenin geleceği açıktır.

Eğitim sistemi oturmuş ve iyi eğitim almış bilim insanları, siyasetçiler, yöneticiler olan bir ülkede gelişim ister istemez gelecektir. Yeter ki eğitim sistemi pozitif bilimlerin ışığında akla ve mantığa uygun ve eşit şekilde toplumun her kılcal damarına yayılsın. gerisi zaten gelecek ve o ülke eğitim sisteminin kalitesi doğrultusunda gelişecektir.

Kompozisyon Örneği 2 – Eğitimin Ülke Gelişimindeki Rolü

Gelişmekte olan ülkelerde eğitimin rolü çok önemlidir, çünkü eğitim eksikliği, özellikle ülke gelişmekte olan bir ülke ise, bir ülkenin yoksulluğuna ve ekonomik kalkınmasının yavaşlamasına neden olur. Eğitim herkes için çok önemlidir, herhangi bir bireyin birincil ihtiyacıdır, her kız veya erkek çocuğun kaliteli eğitim alma hakkı olmalıdır, böylece istihdam olanakları da dahil olmak üzere hayatta daha iyi şanslara sahip olabilirler.

Yoksulluğun azaltılmasında eğitimin rolü çok büyüktür. Eğitimin bazı avantajları şunlardır: ekonomik büyümeyi hızlandırır ve bir ülkenin GSYİH’sini artırır. Hatta bebek ölüm oranını düşürür, insan ömrünü uzatır. Eğitim, büyük faydaları olduğu için bir ülkede önemli bir yatırımdır. Eğitim, ömür boyu geliri garanti eder; barışı teşvik eder ve okullardan ve kolejlerden ayrılma oranlarını azaltır ve sağlıklı rekabeti teşvik eder. Eğitim, anlaşmazlıklar sırasında doğru kararlar alınmasına yardımcı olur.

Bu günlerde okul öğrencileri sadece akademisyenlerle sınırlıdır. Ayrıca okul eğitiminin çocukları gerekli yaşam becerileriyle donatmasını sağlamalıyız. İyi eğitimli öğretmenlerin eksikliği, yetersiz öğrenme materyalleri ve uygun olmayan eğitim altyapısı nedeniyle etkilenme olasılığı en yüksek olan en savunmasız gruplara ve gruplara (gecekondularda yaşayan çocuklar, engelli çocuklar ve kızlar dahil) özel olarak odaklanılmalıdır. İyi öğretmenler, eğitiminde çok önemli bir bileşendir. Eğitimli kızlar ve kadınlar daha sağlıklı olma, daha fazla gelir elde etme ve kendileri ve gelecekteki çocukları için daha iyi  bakım sağlama eğilimindedir ve bu faydalar aynı zamanda nesilden nesile ve genel olarak topluluklar arasında aktarılır ve kız çocuklarının eğitimini bir ülkenin yapabileceği en iyi yatırımlardan biri haline getirir.

Kaliteli eğitim programlarına erişimi olan çocuklar daha iyi performans gösterir ve yaşamlarında başarılı olurlar. Gelişmekte olan ülkelerdeki eğitim sisteminin, öğrencilerin akıllarını ülkelerinin kalkınmasına uygulayacak şekilde inşa edilmesi hayati önem taşımaktadır.


Leave A Reply