Ehli Sünnet Nedir?

0
Advertisement

Ehli Sünnet ne demektir? Ehli Sünnet’in anlamı, açıklaması, hakkında bilgi.

ehli-sunnet

Ehl-i Sünnet

Ehl-i Sünnet denildiğinde Kur’an-ı Kerim’in ve Peygamberimizin sahih hadislerinin yolundan giden Müslümanlar anlaşılır. Bunlar sahabeler, onlarla görüşen tabiînler ve daha sonra gelen samimi Müslümanlardır.

Sahabelere ve onlarla görüşme şerefine kavuşan tabiînlere “Selef-i Salihîn” ismi verilir. Bunlar İslâmı yaşamış, yaymış ve tertemiz itikatlarını kendilerinden sonra gelenlere nakletmişlerdir. Büyük âlimler, İslâmı bozuk itikatlardan korumak için çok çalışmış, Ehl-i Sünnet Ve’l- Cemaat dediğimiz doğru mezhebi kurmuşlardır. İtikadî konularda İmam-ı Maturudi ve İmam-ı Eşarî, amelî konularda da bilhassa îmam-ı Azam, İmam-ı Şafı, İmam-ı Ahmed İbni Hanbel ve İmam-ı Malik Ehli Sünnet mezhebinin kurucuları olarak kabul edilir. Bunların dışında pek çok Ehl-i Sünnet âlimi gelip geçmiştir.

Advertisement

Leave A Reply