Ejderha Nedir? Ejderhaların Özellikleri İnanışlar ve Ejderha İle İlgili Cümleler

0
Advertisement

Ejderha nedir, nasıl bir yaratıktır? Ejderha ile ilgili inanışlar, özellikleri nelerdir? Ejderhanın cümle içinde kullanımı, hakkında bilgi.

ateş püskürten ejderha

Kaynak: pixabay.com

Ejderha

Masallarda adı geçen hayali bir yaratıktır. Aslan gibi pençeleri, geniş kanatları, yılan gibi kuyruğu olan korkunç bir hayvan olarak tasarlanır. «Ejderha» kelimesi dilimize Farsça’dan geçmiştir, «ejder» de denir.

Ejderhalara ilk olarak Çin edebiyatında geniş yer verilmiştir. Ejderhalara Batı memleketlerinin edebiyat ve folklorlarında da rastlanır. «İncil» de yer yer adı geçen uçan yılanlar ejder sayılabilir. Yunan mitolojisinde de ejder vardır. Bu arada, gözleri devamlı olarak açık duran yüz başlı ejderi Herakles (Herkül) ün öldürdüğü anlatılır. Efsaneye göre, bu ejderin dişleri yere dikilmiş, bundan da insanlar ortaya çıkmıştır.

Hemen bütün memleketlerde ejderhaların, büyük hazinelere bekçilik ettiklerine inanılmıştır. Almanların millî destanı Nibelungen’de de Ren’deki altınları bekleyen bir ejderha vardır. Hemen bütün Avrupa memleketlerinin masal ve folklorlarında ejderhayı öldürerek genç kızları kurtaran cesur şövalyelerden de bahsedilir. Bizim masal ve edebiyatımızda ejderha mefhumu çoklukla devlerle belirtilmiştir.

Farklı kültürlerde pek çok ejderha türü vardır. Genel olarak:
 • Bir ejderhanın; dört bacağı, pulları ve muhtemelen sivri uçları olan pençeleri vardır. İsteğe bağlı kanatlar vardır.
 • Bir ejderha kanatlı bir yılan gibi veya kertenkeleler gibi görünebilir
 • Bir ejderhanın kuyruğu ve uzun boynu vardır.
 • Bir ejderhanın büyük ve tehlikeli dişleri olan geniş bir ağzı vardır.
 • Bazen boynuzları ve saçları vardır.
 • Bir ejderha uçabilir.
 • Bir ejderha belki ateş (veya başka tehlikeli maddeler) soluyabilir.
 • Bir ejderhanın özel güçleri vardır.
 • Bazı ejderhalar mağaralarda yaşar.
ejderha

Kaynak: pixabay.com

Ejderha İle İlgili Cümleler

 1.  Masallarda hep ejderhalarla dövüşüp, onları yenen prenslerden bahsedilir.
 2.  Köpeğimi görünce ejderha görmüş gibi kaçmaya başladı.
 3. Prensesin odasının bulunduğu kulübeyi ejderhalar koruyordu.
 4. Kızın sırtında kocaman bir ejderha dövmesi vardı.
 5. Ejderhaların ağızların ateş püskürtmesi onları daha da korkunç yapıyor.
 6. Ejderha ile özleşleşmiş bir ülke olan Çinde, milattan önce 12. yüzyılda, Çin mitolojisinin anlatıldığı kaynaklarda ejderhalar yer almaktadır.
 7. Çizgi filmdeki sevimli ejderha ağzından püskürttüğü ateşle mangal yakıyor, yemek pişiriyordu.
 8. Türk mitolojisinde ejderha güç, kudret gibi iyi özelliklerin simgesi olarak düşünüldüğü gibi, çeşitli doğa olaylarını temsil eden olağanüstü bir yaratık veya şeytani bir varlık ve kötü bir motif olarak yer almaktadır.
 9. O çirkin ejderha heykelinin önünde resim çektirmek için birbirlerini yiyorlardı..
 10. Filmlerde, masallarda ve mitolojide ejderhalar hep korkunç yaratıklar olarak anlatılır.
İlgili Linkler

Advertisement

Leave A Reply