Ekidne (Dikenli Karıncayiyen), Yumurtlayarak Üreyen İlginç Bir Memeli Hayvan Hakkında Bilgiler

0
Advertisement

Ekidne (Ekidna) ya da diğer bilinen ismi ile dikenli karıncayiyen nasıl bir hayvandır? Memeli olmasına rağmen yumurtlayarak üreyen ekidnelerin özellikleri hakkında bilgiler.

Dikenli karıncayiyen ya da Ekidna olarak da adlandırılan bu hayvan bilim dünyası için oldukça ilginç bir canlıdır. Ekidneler memelilerdir, ancak yumurta ile ürerler. Genellikle uzun veya gagaya benzer olarak sınıflandırılırlar, ancak geleneksel anlamda hiç sivri uçları yoktur; uzun veya kısa olabilen etli burunları vardır. Gerçek karıncayiyenlere de (Myrmecophaga tridactyla) benzemiyorlar ve onlarla yakından ilişkili değiller. Ancak, dikenlidirler; vücutları içi boş, oyulmamış sivri uçlarla kaplıdır.

Ekidne, yumurta bırakan memeliler olarak geçen “monotrem” olarak kabul edilir. Ekidne haricindeki diğer monotreme canlı ise ornitorenktir.

Ekidne (Dikenli Karıncayiyen)

Kaynak: pixabay.com

Boyları

Ekidne 14 ila 30 inç (35.5 ila 76 cm) uzunluğunda büyüyebilir ve 5.5 ila 22 libre ağırlığında olabilir. (2,5 ila 10 kilogram). San Diego Hayvanat Bahçesi’ne göre dikenleri 2 inç (5 cm) uzunluğa kadar büyüyebilir.

Mahmuzlar

Hem erkek ornitorenk hem de erkek ekidnenin arka ayaklarında mahmuzlar vardır. Ancak hayvanlar mahmuzlarını çok farklı nedenlerle kullanırlar. Erkek ornitorenkler üreme mevsimi boyunca diğer erkeklere karşı rekabet etmelerine yardımcı olmak için mahmuzlarını zehirli bir silah olarak kullanırlar. Buna karşılık, erkek ekidnalar üreme mevsimi boyunca mahmuzlarından sütlü bir madde salgılar.

Araştırmacılar, ekidnenin genetik yapısının ornitorenk zehrinde de bulunan dört peptidi kodladığını buldu. Ancak bu genler, ekidnede yüksek oranda yoktur. Bu da “ataların zehir bezinin evrimsel tarihinin kalıntıları olduklarını” gösterir. Araştırmacılar çalışmalarında durumu bu şekilde açıklarlar.

Advertisement
Ekidne (Dikenli Karıncayiyen)

Kaynak: pixabay.com

Yaşam Alanları

Ekidne sadece Avustralya ve Yeni Gine’de bulunur. San Diego Hayvanat Bahçesi’ne göre, alpin çayırlarını, kıyı ormanlarını ve iç çölleri tercih ederek, Avustralya’daki herhangi bir yerli memelinin en geniş dağılımına sahiptirler.

Alışkanlıklar

Ekidneler çok yalnız hayvanlardır, ancak bölgesel değildirler ve yuvalarını kendi türleriyle paylaşmaya isteklidirler. Gündüzleri aktiftirler, ancak daha sıcak aylarda sıcaktan kaçınmak için genellikle geceye dönerler. Ekidnelerin vücut sıcaklıkları 32 Santigrat derecedir ve çok yavaş metabolizmalara sahiptir. National Geographic’e göre, 50 yıla kadar yaşamalarının nedenlerinden birinin bu olduğuna inanılıyor.

Ekidneler, soğuk kış aylarında yuvalarda kış uykusuna yatar. Yılın hangi zamanında olursa olsun, REM moduna ancak 25 derece olduğunda girebilirler.

Beslenmeleri

Ekidne hayvanının dişleri yoktur ve sadece topraktaki termitleri, karıncaları ve diğer omurgasızları yerler. Avustralya Hayvanat Bahçesi’ne göre özellikle böcek larvalarını seviyorlar. Güçlü pençeleri, açık kütükleri kırmalarına yardımcı olur ve uzatıldığında 18 cm uzunluğa ulaşabilen uzun dilleriyle topladıkları termitlere ulaşırlar.

Ekidna (Dikenli Karıncayiyen)

Kaynak: pixabay.com

Üremeleri ve Yavruları

Ekidne tipik olarak Temmuz ve Ağustos ayları arasında ürer. Ekidne çiftleşmesi oldukça sıra dışıdır. Erkeklerin dört başlı penisleri vardır ve dişilerin iki dallı üreme sistemi vardır. Bir seferde sadece iki kafa aktiftir. Dört başın erkeklerin daha fazla sperm üretmesine yardımcı olduğuna ve diğer erkeklere karşı daha rekabetçi olmalarına izin verdiğine inanılıyor.

Bazen kış uykusu sırasında, bir erkek dişinin yuvasına girer ve o uyurken onunla çiftleşir. National Geographic’e göre hamile olarak uyanabilirler.

Advertisement

Bir dişi genellikle bir seferde bir yumurta bırakır. Yumurta, yumurtadan çıkmak için midesindeki bir keseye girer. Animal Diversity Web’e göre yedi ila 10 gün sonra yumurta çatlamaya hazırdır. Yumurtadan çıktığında, puggle adı verilen bir bebek ekidne yaklaşık 12 milimetre uzunluğundadır ve yaklaşık yarım gram ağırlığındadır. Puggle, altı ila sekiz hafta daha annesinin kesesinde kalır ve dikenlerine sertleşmesi için zaman verir.

Pugglelar yedi aylık olana kadar annelerinin sütünü içerler. Ancak meme uçlarını emmezler. Anne süt bezleri aracılığıyla süt salgılar ve bebek sütü bu şekilde alır. Esaret altında, ekidne 50 yıla kadar yaşayabilir, ancak vahşi yaşamda ne kadar yaşadıklarına dair kesin bir kanıt yoktur.


Kaynak – 2

Ekidne Nedir? Özellikleri Nelerdir?

Ekidne; Avustralya, Yeni Gine ve Tasmanya’da yaşayan, üzeri dikenli, sert kıllarla kaplı, 30-35 cm. uzunluğunda bir hayvandır. Memelilerin tekdelikliler takımından olmasına rağmen, birçok bakımlardan bir memeli hayvan özelliği göstermez, daha çok bir kuşu, bir sürüngeni andırır.

Ekidne ormanlarda toprak altında açtığı yuvasında yaşar. Ağzı, burnu bir gaga gibi ileriye uzamıştır. Uzun, yapışkan dilini toprak üzerinde gezinerek böcek, karınca, kurtçuk gibi küçük hayvanları yakalar, dişleri olmadığı için bunları bütün olarak yutar. Geceleri dolaşarak kendine yiyecek arar, gündüzleri de yuvasına girerek dertop olur, saklanır. Kuvvetli pençeleriyle, sivri tırnaklarıyla toprağı şaşılacak bir hızla kazar.

Ekidnenin dişisi, sertçe bir deriyle kaplı, iki yumurta yumurtlar. Bu yumurtalardan çıkan yavrularını da karnının üzerindeki deriden bir torbanın içinde büyütür. Yavrular böylece süt emerek birkaç hafta kesede kalırlar. Ekidne, yavrularını doğurarak dünyaya getirmezse de yumurtadan çıkan yavrularını emzirir. Yalnız, bu da birçok bakımlardan memelilerin emzirmelerine uymaz.

Ekidnenin bir başka özelliği de tek delikli olmasıdır, yani sindirim ve boşaltım sistemi yolu ile vücuttan dışarı atılması gereken maddeler, memelilerde olduğu gibi iki ayrı yoldan çıkmaz. Şimdiye kadar bulunan ekidne fosilleri bu hayvanın oluşunun pek eski devirlere kadar uzanmadığını ortaya koymuştur.


Leave A Reply