Ekoloji (Çevrebilim) Neyi İnceler?

0
Advertisement

Ekoloji (Çevrebilim) nedir? Ekoloji (Çevrebilim) neyi inceler, özellikleri, hakkında bilgi.

ekolojiEkoloji (Çevrebilim); canlılarla çevreleri arasındaki karşılıklı etki ve ilişkileri inceleyen bilim dalıdır. Yunanca oikos (konut) ve logy (bilim) sözcüklerinden türemiştir. Önceleri canlıların yaşadıkları çevrelerin özelliklerini, iklim ve toprağı inceleyip çevreyi fiziksel olarak tanıtırken sonraları canlı ve çevresiyle ilişkileri bu bilim dalının inceleme alanına girdi. Organizmaların yaşadıkları çevredeki gereksinimleri, davranış ve tepkileri de araştırma konusu oldu. Doğanın yapı ve işlevini araştıran bilim olarak da tanımlanabilen çevrebilim, bir doğa bilimi olup botanik, zooloji, mikrobiyoloji, fizyoloji, toprak, jeoloji ve jeomorfoloji, fizik, kimya, meteoroloji ve klimatoloji bilim dallarıyla ilişkilidir. Onu ilgili olduğu bilim dallarından ayıran en önemli özelliği, araştırma konusu, yöntem ve amaçlarındaki ayrılıktır. Tüm canlılar için ortak olan ve canlılar üzerinde etki yapan temel konularla ilgilenir. Ayrıca canlıyı ya da onun herhangi bir organını değil, canlının içinde bulunduğu ortamı ve bu ortamı oluşturan öğelerle ilişkilerini inceler. Çevrebilimin bağımsız bir bilim dalma dönüşmesi 20. yüzyılda oldu. Başlangıçta özellikle bitki ekolojisi büyük gelişme gösterdi. Giderek öteki canlıları da kapsamına aldı.

Gelişen çevrebilim, fizik, kimya, matematik ve bilgisayardan yararlanmaya başladı. Konular çeşitlendikçe birey ve toplum ekolojisi olarak dallara ayrıldı. Günümüzde insan, hayvan ve orman ekolojisi konularında çalışmalar yapılmaktadır. Son zamanlarda tıbbi ekoloji, deniz ve kara ekolojisi gibi dallar doğdu. Örneğin; orman ekolojisi, ormanın yaşama ve gelişmesini sağlayan tüm etmenlerin oluşturduğu sistemi inceleyen ve bu sistemdeki karşılıklı etki ve ilişkileri araştıran bilim dalı haline gelmiştir.


Leave A Reply